Ny energi för husbolag: solceller för gemensam användning minskar husbolagets och invånarnas elräkning

PRESSMEDDELANDE

07.01.2021 kl. 09:55
Husbolag kan i framtiden allt enklare ta i bruk solceller för gemensam användning. I årsskiftet erbjuder eldistributionsbolaget Caruna husbolag inom sina nätområden tjänsten Solgemenskap, med vilken husbolag och invånare kan minska sin elräkning. Solceller för gemensam användning även sparar miljön.

Tjänsten är avgiftsfri för husbolag och dess invånare.

”Nu lönar det sig mer än någonsin att skaffa solceller i husbolaget. I och med lagändringen som träder i kraft i årsskiftet är husbolagets gemensamma solcellsystem – Solgemenskap – möglig. Besparningen syns i varje invånares och inte enbart i husbolagets elräkning”, berättar Carunas projektchef Juha Olkkonen.

 

Ett soligt husbolag utnyttjar solenergi effektivt

I Solgemenskapen fördelas produktionen av solceller efter förbrukning av fastighetsel till invånarnas bruk. Husbolaget kan sälja den produktion som inte används av invånarna tillbaka till elmarknaden. Överföring av solel till Carunas elnät är avgiftsfri.

"Förnybar energi är framtidens val. Ett soligt husbolag främjar den allt växande förbrukningen av solenergi och gör ansvarsfulla val för att förhindra effekter på klimatförändringen. Samtidigt förbättras husbolagets image och värde”, menar Juha Olkkonen.

Husbolaget kan starta en solgemenskap genast när solceller fungerar. Det är en bra idé att fatta ett preliminärt beslut om gemenskapen redan i planeringsskedet, för på detta sätt kan en större del av husbolagets elbehov tillgodoses med solel. 

Det är lätt att starta en solgemenskap

Det är lätt att starta en solgemenskap som självtjänst i Virtane-tjänsten, och ärendet kan skötas av fastighetsförvaltaren eller en annan person som husbolaget har befullmäktigat. Solgemenskapen startas automatiskt, och husbolaget ser dess produktionsrapporter i Virtane-tjänsten och invånarna i mobilappen Caruna Plus.

Husbolag kan starta ett soligt husbolag när lagändringen träder i kraft fr.o.m. 1.1.2021.

I Virtane-tjänsten kan du läsa mer om hur man startar ett soligt husbolag (på finska)

Mer information: Carunas projektchef Juha Olkkonen, tfn 040 669 0440

Dela artikeln
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon