Nordiska investeringsbanken har beviljat ett lån till Caruna för verkställning av projekt som vädersäkrar bolagets elnät

PRESSMEDDELANDE

06.06.2018 kl. 14:00
Caruna har skrivit under ett lån om 150 miljoner euro av Nordiska investeringsbanken för att finansiera sin verksamhet. Finansieringen gör det möjligt för Caruna att genomföra sina omfattande nätförbättringsprojekt i enlighet med kraven i elmarknadslagen före år 2029.

Lånet har beviljats av Nordiska Investeringsbanken (NIB). Enligt bankens ägare, de nordiska och baltiska länderna, är NIB’s syfte att förbättra produktiviteten och gynna miljön i regionen. NIB:s primära inflytande beror på bankens långsiktiga lån till ändamål för diverse projekt. Alla projekt som tas upp för lånebehandling granskas ur ett hållbarhetsperspektiv.

Lånet som beviljats Caruna är ämnat att användas i huvudsak för nätförbättringsprojekt där luftledningar ersätts med ett nätverk av jordkablar, vilket kommer att höja leveranssäkerheten för el. Därtill möjliggör det nät som nu byggs ut, en decentraliserad småskalig produktion av el och laddning av elbilar. Samtidigt ökas elnätets automation vilket gör att elen kan kopplas på snabbare till kunderna efter ett avbrott.

I enlighet med villkoren för lånet kommer NIB att övervaka och se hur Carunas projekt framskrider.

”Med hjälp av det lån NIB beviljat oss kan vi nu verkställa vår långsiktiga plan, förstärka vårt nät och öka vår leveranssäkerhet till våra kunder. Vi har förbundit oss till att uppnå kraven i lagen fram till år 2029 så att vi då kommer att kunna koppla på elen efter ett avbrott inom sex timmar på tätorter och inom 36 timmar på glesbygden”, säger vice verkställande direktör och ekonomidirektör Jyrki Tammivuori vid Caruna.

Lånetiden är 15 år. Lånets ränta bedöms slutligen först då lånet lyfts.

Standard & Poors har gett Caruna det långsiktiga kreditbetyget BBB+ med stabila utsikter.

Dela artikeln
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon