Noll olycksfall-forumet beviljar Caruna igen den högsta nivåklassificeringen i arbetssäkerhet

PRESSMEDDELANDE

19.04.2021 kl. 08:18
Arbetshälsoinstitutets forum Noll olycksfall har igen beviljat säkerhetsnivåklassificeringar för sina medlemsföretag. Liksom de senaste åren fick Caruna den högsta klassificeringen och är därmed i världstopp i arbetssäkerhet.

Den högsta nivån förutsätter att företagets säkerhetsförvaltningsförfaranden är i ordning och att företaget har en omfattande rapportering och anmälnings- och undersökningsprocess av olyckor, nära ögat-situationer och säkerhetsobservationer i kraft.

"Säkerhetssituationen av vår personal är utmärkt. Förutom två små arbetsreseolyckor har vi arbetat säkert utan olyckor såväl i byrån som på distans. Vi arbetar tillsammans för vår personals välmående och säkerhet", berättar Carunas HSE-chef Piia Häkkinen.

Noll olycksfall-forumet är ett frivilligt nätverk för arbetsplatser med syftet att utveckla arbetarskyddet och arbetshälsan. Nätverket förenas av nollvision. Nätverket har grundats år 2003, och för tillfället har över 900 företag på olika branscher anslutit sig till det i Finland. Caruna fick sin första nivåklassificering 2014 då företaget blev forumets medlem.

Läs mer om Carunas säkerhetsarbete på vår webbplats Arbete och säkerhet | Caruna

Arbetshälsoinstitutets meddelande 33 arbetsplatser uppnådde noll olycksfall-målet - Arbetshälsoinstitutet (ttl.fi)

Dela artikeln
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon