Niinistö nätstation i Hyvinge saneras och byggs ut – påverkar trafiken i området

PRESSMEDDELANDE

25.02.2020 kl. 11:56
Niinistö nätstation i Hyvinge stad saneras och byggs ut. Samtidigt görs ändringsarbeten på stationens kraftledningar. Dessa ändringar ska trygga eltillförseln till bostadsområdet och industrin i området. Saneringen förbättrar eldistributionens tillförlitlighet för uppskattningsvis 7 300 av Carunas kunder.

Saneringen och utbyggnaden av nätstationen och kraftledningen börjar våren 2020 i området mellan Rajakorventie och Pohjoinen kehätie. Stationen och kraftledningsarbetet blir färdiga hösten 2020.

Under byggtiden rör sig markbyggnadsmaskiner och övriga fordon i området, vilket kan orsaka tillfälliga trafikarrangemang i närheten av arbetsplatsen samt bullerolägenheter framför allt i markbyggnadsskedet.

I genomföringen av projektet har man beaktat utvecklingsplanerna för Hausjärvi kommun, Hyvinge stads tillståndsprocesser, den närliggande industrins behov gällande eltillförsel samt omgivningen och bosättningen i området.

Nätstationen byggs så att den passar in i miljön och området förses med stängsel för att trygga säkerheten för dem som rör sig i området. Kraftledningsarbetena görs längs den nuvarande kraftledningsgatan och på den fastighet som ägs av Caruna. Destia Ab ansvarar för byggnadsarbetet.

Dela artikeln
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon