Närmare 200 kilometer elnät förs under jorden i Esbo och Kyrkslätt före nästa sommar

PRESSMEDDELANDE

27.06.2018 kl. 07:59
Caruna ersätter 180 kilometer av mellanspänningsnätet med markkablar i Esbo och Kyrkslätt. Projektet kommer att avsevärt förbättra leveranssäkerheten av el till kommuninvånarna och sysselsätter över 100 personer. Projektet har uppskattningsvis ett värde om 11 miljoner euro.

Caruna för elnätet under marken där det är i skydd för skador orsakade av ostabilt väder, och förbättrar samtidigt leveranssäkerheten för kommuninvånarna. Enligt planerna ska Caruna dra markkablar i bl.a. Gumböle, Mankby, Kauhala, Kolmpers, Kolmiranta, Veikkola, Haapajärvi, Kylmälä och Evitskog.

Planeringsarbete har påbörjats

Planering och tillståndsansökningar i anknytning till projektet har börjat i början av juni. Planerna blir färdiga mot slutet av år 2018 och våren 2019. Efter det börjar själva byggarbetena. Enligt nuvarande tidtabell kommer dessa byggarbeten att huvudsakligen utföras under år 2019 men tidtabellerna kontrolleras ännu efter det att planeringsarbetet blivit klart.

”Dessa projekt innebär att vi för ca 180 kilometer av elnät tillhörande mellanspänningsnätet under marken och därtill bygger vi ca 160 miljövänliga nätstationer. Därtill ökar vi automation i elnätet så att eventuella fel kan lokaliseras snabbare under ett avbrott. Med alla dessa åtgärder förbättrar vi leveranssäkerheten för våra kunder avsevärt,” säger projektchef Joonas Hämäläinen.

Eltel Networks Oy är Carunas entreprenör för byggena i Esbo och Kyrkslätt.

Dela artikeln
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon