När tekniken utvecklas kan vi använda mer el än tidigare – utan utsläpp

ARTIKEL

13.12.2018 kl. 10:00
I och med digitaliseringen ökar energibehovet. Samtidigt har vi stor press på oss att minska utsläppen. Finland har 25 år tid att förändra sin konsumtion, distribution och produktion av el för att uppnå koldioxidneutralitet.

Ökad välfärd ökar inte nödvändigtvis utsläppen

Vid bekämpningen av klimatförändringen talar man ofta om förändrade levnadsvanor. Och visst är det nödvändigt, men innebär ändå inte automatiskt att vi skulle vara tvungna att sluta köra bil eller resa. Precis som de andra nordiska länderna har vi visat att man kan minska utsläppen trots att välfärden ökar. För det behöver vi ny teknik.

Framtidsforskare Risto Linturi berättar vad det lönar sig att satsa på.

Risto Linturi på Carunas Energiaa tulevaisuuteen -evenemanget 2018.

I framtiden flyger vi med gott samvete

Batteritekniken utvecklas i snabb takt.  Batterierna är allt hållbarare, och de kan tillverkas med en mindre mängd material, t.ex. utan kobolt. Linturi förutspår att efter fem år lönar det sig inte längre att skaffa en bränsledriven bil, eftersom tekniken utvecklas väldigt snabbt. Också robottrafiken försnabbar övergången till elbilar. De mer energieffektiva batterierna möjliggör också eldriven flygtrafik och eldrivna långtradare.

Sol och vind sänker priserna

Elpriset kommer sannolikt att sjunka i en nära framtid när de förnybara energiformerna blir vanligare. Priset på solel kan falla till en tiondel av det nuvarande. Dessutom blir solpanelerna allt billigare i och med tunnfilmsteknik. Till exempel Hangö stad satsar rätt kostnadseffektivt på solel.

Kostnaderna för vindkraft har sjunkit långsammare än för solenergi, men i och med nya innovationer kan också det förändras. Byggkostnaderna för ett mastlöst vindkraftverk utgör bara en bråkdel av kostnaderna för ett traditionellt kraftverk.

Energieffektiviteten ökar, när en vinge kan lyftas upp och sväva på t.o.m. 300 meters höjd. I Finland har många vindkraftsprojekt stoppats på grund av den osäkra stödsituationen, men i och med det förnyade stödsystemet fås också byggandet av vindkraftverk i gång igen.

Räddar konstgjorda löv och kolfiber världen?

Forskarna utvecklar febrilt metoder med vilka koldioxid från industrin och från atmosfären kunde utnyttjas som bränsle eller i bruksföremål efter att det har konverterats till nanokol. Målet är också att skapa syntetiska energiproduktionssätt genom att efterapa naturens metoder. 

Det utvecklas till exempel ett konstgjort löv, som producerar bränsle av sol och koldioxid. I framtiden är det alltså möjligt att hushåll förutom el också producerar flytande bränsle.

Texten baserar sig på en presentation som Risto Linturi höll 6.11.2018 under evenemanget Energiaa tulevaisuuteen (Energi för framtiden). Du kan läsa Linturis rapport här.

Dela artikeln
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon