Montering av stolparna för högspänningsnätet inleds i Rimito – påverkar rörelsen i området på både land och hav

PRESSMEDDELANDE

29.04.2021 kl. 15:02
Stormen Toini, som rasade i januari, drabbade värst Carunas nätområden i sydvästra Finland. Under stormen föll tre stolpar i högspänningsnätet i Rimito och ledningarna mellan stolparna föll i havet, vilket resulterade i att farleden vid Kotkanaukko stängdes. Nya stolpar kommer att monteras för att ersätta de skadade stolparna, och reparationsarbetet uppskattas bli klart före midsommaren.

Stolparna föll på grund av en ojämn snöbelastning på kraftledningarna som fällde en stolpe och orsakade en kedjereaktion till följd av vilken de två andra stolparna föll. Reparation och röjning inleddes omedelbart, och nu monterar man nya stolpar på nya ställen i terrängen för att ersätta de nedfallna stolparna. Monteringen av dessa stolpar börjar under veckan 17 och slutar under veckan 21.

Det handlar om en mycket krävande operation under vilken rörelsen och även användningen av stugor i området begränsas under några veckor. Farleden Tervi-Särkkä-Nådendal vid Kotkanaukko stängs av under veckan 19, så monteringen av ledarna kan utföras tryggt även vid det ställe där kraftledningarna går över vattendraget.

Skadan på kraftledningen orsakade inte några långa avbrott för kunderna eftersom mellanspänningsledningarna i området är till stor del jordkablade, varvid elnätet är redan starkt i Rimito. Under vintern säkerställdes eldistributionens funktion med hjälp av reservkraftsgeneratorerna som tagits in i området.

Dela artikeln
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon