Moderna elanslutningar ökar trivsel och trygghet

ARTIKEL

10.09.2014 kl. 12:39
I samband med renovering uppstår ofta ett behov av att förnya elanslutningarna. Moderna elanslutningar sparar el och förbättrar såväl boendekomfort som säkerhet. När Atte Jokitalo renoverade familjens hus installerade han samtidigt nya elanslutningar.

Vid renovering av äldre bostäder lönar det sig att granska de nyaste bestämmelserna för elanslutningar, som till exempel säkerhetsavstånden i badrummen. Den som renoverar bör definitivt bekanta sig med marknadens enorma utbud av lösningar som förenklar livet, från smart touch-strömbrytare till temperaturreglage.

Vår kund Atte Jokitalo införde på sätt och vis en helt ny övertygelse i sitt enplanshus:

”Huset byggdes 1974 så behovet av nya elanslutningar var enormt. Vi ändrade på planlösningen vilket i sin tur påverkade en stor del av elarbetena. Vi lade speciellt stor vikt på kvaliteten på inomhusluften och lät installera en frånluftsvärmepump och satte dessutom in mer isolering i ytterväggarna. Maskinell ventilering och tät konstruktion sparar också till viss del energi”, berättar han.

Eftersom Jokitalo till yrket är utbildad elektriker fungerade han som sin egen elentreprenör under renoveringen men lekmän bör förstås alltid ta kontakt med en yrkesman när det gäller sådant som har med elanslutningar att göra.

Den mer diskreta och tillförlitliga jordkabeln

Jokitalo bytte i samband med renoveringen från luftledning till jordkabel. I detta renoveringsskede var han i kontakt med Caruna.

”Anslutningskabeln byttes ut mot en jordkabel. Elmätaren flyttades utomhus och jordkabeln drogs till mätaren. Caruna skötte anslutningarna och installerade av mätaren. Tack vare mitt yrke kunde jag dra färdigt kablarna och installera elcentralen medan Caruna bytte mätarna. Tillsammans med Caruna flöt arbetena exemplariskt, projektet påbörjades i tid och tog just så lång tid som vi hade kommit överens om”, berömmer Jokitalo.

Att installera en jordkabel är ett elarbete som alltid måste göras av en yrkesman. Anläggning av nätverk utförs alltid av nätbolaget.

Bostadägarens kom-ihåg-lista för elarbeten

När elanslutningarna ska förnyas måste en elentreprenör alltid vara på plats. En lekman får ändå själv utföra följande:

  • byta propp/säkring
  • byta lampa och tändare
  • kontrollera spänningslöshet med en godkänd spänningsmätare under förutsättning att det sker inom ramen för vad som är tillåtet för vanliga elkonsumenter
  • funktionstesta jordfelsbrytare
  • reparera och göra enfasiga anslutningsledningar
  • byta trasiga enfasiga anslutningsledningar och stickproppar i elektrisk utrustning
  • installera inredningslampor, så kallade ”sockerbitar”
  • byta ut ”sockerbitar” i fast anslutning med belysningsanslutningar i enlighet med det nya systemet samt byta skadad belysningsanslutning

(Källa: TUKES)

Dela artikeln
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon