Mängden småproducenter av solel fördubblades medan produktionen av vindkraft växte kraftigt på Carunas nätområde år 2017

Mängden småproducenter av solel fördubblades medan produktionen av vindkraft växte kraftigt på Carunas nätområde år 2017

Förra året anslöts 1 223 nya solelsystem till Carunas elnät. Antalet småproducenter av solel fördubblades inom Carunas nätområde under år 2017 och den sammanlagda produktionseffekten växte från 7 till 17 megawatt. Inom Carunas nätområden togs det även så gott som lika mycket vindkraft i bruk som året innan, det vill säga 105 megawatt.

Produktionen av förnybar energi fortsätter att växa. Mängden småskalig produktion av solel fördubblades på Carunas nätområde under år 2017 och ökade från dryga tusen (1 123) till över tvåtusen (2 346) produktionsenheter.

Allra vanligast är det att folk som bor i egnahemshus tar i bruk solelsystem men år 2017 har allt fler solelsystem tagits i bruk och solpaneler installerats vid lantgårdar och i affärslokaler, t.ex. i affärer. Det är både enkelt och miljövänligt att producera el för eget bruk med solpaneler.

"Till jordbruks- och affärsfastigheter är det vanligt att man skaffar solelsystem som är större än dem man i regel skaffar till privathushåll. Det här syns även som en ökad produktionseffekt som blir sammanlagt större än antalet solelsystem kunde låta en tro. Nämligen även om mängden solelsystem fördubblades växte den sammanlagda produktionseffekten, hos solelsystem kopplade till Carunas nät 2,5 gånger under det gångna året. Den nuvarande produktionseffekten om 17 megawatt motsvarar den årliga förbrukningen av el hos ca 680 eluppvärmda egnahemshus", säger Tiia Selonen, servicechef vid Caruna.

"Utvecklingen av solelproduktion inom Carunas nätområde har varit snabbare än branschens målsättning. I synnerhet har det varit glädjande att se hur solelsystem tagits i bruk vid affärsfastigheter och lantgårdar", säger Raimo Lovio professor vid Aalto-universitetets miljö- och innovationsledning, och forskningsansvarig vid Finlands Närenergiförbund rf.

Även produktionen med vindkraft ökade stadigt

Under år 2017 påbörjade sju industriella vindparker att driva verksamhet inom Carunas nätområde. Vindparkerna har konstant blivit allt större och större; då tre nya vindparker startade sin verksamhet på Carunas nätområde år 2015, hade de en sammanlagd produktionseffekt på 34 MW, medan fem nya vindparker som blev färdiga år 2016 hade en sammanlagd produktionseffekt på hela 122 MW, och sju nya vindparker som blev färdiga år 2017 en sammanlagd produktionseffekt på 105 MW.

Under de senaste fyra åren har sammanlagt 17 nya vindparker anslutits till Carunas elnät. Produktionseffekten hos ett vindkraftverk uppgår till ca fyra megawatt och de nya vindparkerna har numera i genomsnitt 5–15 vindkraftverk. 

Läs mer om ökningen av sol- och vindelproduktion.

Läs mer

24.06.2019
Kraftverk arrow-right