Kontrakt för den första försäljningen av telekommaster – Caruna och Järviradio inleder lokalt samarbete på Österbotten

PRESSMEDDELANDE

09.10.2019 kl. 09:12
Caruna Oy och Järviradio Oy har slutit ett avtal om försäljningen av Pikku-Parra-mast och -signalstationen till Järviradio.

Radiomasten är byggd på toppen av Pikku-Parra i Östermark (150 m över havsytan). Caruna har använt masten för sin elnätskommunikation. Nu övergår Carunas egna kommunikation till satellit- och mobilnätsteknologi och kommer sålunda inte längre att ha behov av masten.

Järviradio köper masten och dess signalstation. "Masten möjliggör utvidgningen av Järviradios räckviddsområde till Österbotten mot Närpes, Kaskö och Kristinestad", berättar Markku Mäenpää, Järviradios verkställande direktör.

Enligt Ville Karttunen, Carunas direktör för nya tjänster, är affären ett naturligt sätt att främja lokalt samarbete.

"Att hitta masten nya användningsändamål, istället för att skrota och skicka den till återvinning är en del av dagens ansvarsfulla affärsverksamhet. Vi erbjuder en digital plattform för tjänster av olika slag: återvinningen av denna mast är ett exempel på detta", menar Karttunen.

Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra försäljningspriset.

I augusti meddelade Caruna att man söker återanvändningsmöjligheter för telekommunikationsmaster som tas ur bruk. I framtiden kommer kommunikationen mellan nätstationer att skötas med hjälp av satelliter och mobilnät. I och med detta, blir tiotals gamla master onödiga med tanke på elnätsverksamheten. Försäljningen av master inleddes med master i Södra Finland och kommer att spridas till övriga Finland under år 2020.

Dela artikeln
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon