Kommunerna i Carunas nätområden har förbundit sig till arbetssäkerhet – mottagarna av arbetssäkerhetspriserna har utsetts

PRESSMEDDELANDE

21.01.2021 kl. 09:00
Carunas säkerhetsledning baserar sig på en modell av ständig förbättring, där säkerheten beaktas i all verksamhet. Vi förutsätter säkert arbete på alla våra byggarbetsplatser och vi förväntar oss också engagemang från kommunerna. Kommunerna har år efter år visat att arbetssäkerheten inte faller på bristande engagemang.

Som en del av vårt säkerhetsarbete lanserade vi år 2019 en gratis Caruna-kortutbildning för underentreprenörer som saknar yrkeskompetens inom elbranschen. Syftet med utbildningen är att garantera en grundläggande förståelse för säkerhetsfaktorer relaterade till vår verksamhetsmiljö. Nu har redan 1 500 personer fått utbildningen.

I linje med Caruna-kortutbildningen skräddarsyr vi tillsammans med Peilipinta Consulting Oyen egen utbildning för kommunerna dit vi också bjuder in kommunernas underentreprenörer. 750 personer från kommunerna har deltagit i utbildningen.

Vi gläds över att underleverantörerna har varit extremt engagerade i arbetssäkerheten.

- Jag tror att arbetssäkerhetsutbildning har varit en av framgångsfaktorerna i att de prisbelönta kommunerna lyckats upprätthålla en säker arbetsmiljö på sina egna byggarbetsplatser, säger Carunas verkställande direktör Tomi Yli-Kyyny.

Vårt mål är att varje arbetstagare ska få komma hem hel efter arbetsdagen. Vi kommer bara att lyckas när vi har samma mål – en säker byggarbetsplats. Tillsammans gör vi dagligen fina framsteg mot målet.

Vi belönar årligen de som lyckats – arbetssäkerhetspriset år 2020 går till Storkyro, Koskis och Sastmola

Elnät som dragits med jordkabel blir allt vanligare och säkert arbete i närheten av jordkabelnätet kräver nya tankesätt och riktlinjer från kommunerna.

- De prisbelönta kommunerna har undersökt exakt var de underjordiska strukturerna går och följt den vägledande tanken – varje arbetstagare ska komma hem hel, gläder sig Carunas HSEQ-chef Arsi Näkki.

För genomförandet av säkert arbete år 2020 inom våra nätverksområden belönar vi kommunerna Storkyro, Sastmola och Koskis. Inom dessa kommuners områden gjordes inga grävningar i Carunas jordkabelnät.

- Det är mycket bra att kommunerna och deras underentreprenöner har insett att tiden som investeras i arbetssäkerhet betalar sig flerfaldigt tillbaka! berömmer de storkundsansvariga Markus Talka och Petri Parviainen.

På grund av undantagssituationen delas arbetssäkerhetspriserna ut personligen med hänsyn till säkerheten.

För genomförandet av säkert arbete år 2020 inom våra nätverksområden belönar vi kommunerna Storkyro, Sastmola och Koskis.
Dela artikeln
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon