Kommuner i Carunas nätområde belönas för arbetssäkerhet

PRESSMEDDELANDE

24.01.2020 kl. 15:24
Säkerhet är hos Caruna en lagidrott. Vi nöjer oss inte med att bara uppfylla lagens ord, utan vi vill göra mer. Därmed har vi under de sista arton (18) månaderna säkerhetsutbildat i våra nätområdets 51 kommuner nästan 700 kommunala tjänstemän samt anställda av kommunernas samarbetspartner.

De som inte arbetar inom elbranschen fick vid den praktiska utbildningen råd om elarbets-, arbets-, trafik- och miljösäkerhet. I utbildningar har deltagit alla som tjänstgör i projekt i stadsområden, både de som arbetar i rivningshål och i ledningen.

– Säker verksamhet i närheten av elnätet är vår gemensamma sak och det lönar sig alltid att höja säkerhetsnivån. Med dessa utbildningar i kommunerna ser vi till att man identifierar riskfaktorer som påverkar elsäkerheten och tar hänsyn till dem. Så undviker vi personskador och störningar i eldistribution orsakade av tillbud, rapporterar Carunas verkställande direktör Tomi Yli-Kyyny.

Hyvinge, Sankt Karins och Reso kommuner belönas för deras utmärkt attityd till utvecklingen av säkerhet

Vår mål är att efter arbetsdagen återvänder varje anställd välbehållen hem till sin familj. Detta är bara möjligt tillsammans och med rätt attityd. Vår gratis utbildning har detta som ändamål. Utbildningens innehåll har utarbetats att vara så månsidigt och pragmatiskt som möjligt. Utbildningen framförs i samarbete med PeiliPinta Consulting Oy.

Medarbetare som deltog i utbildningar i kommunerna som nu belönas visade upp en utmärkt attityd till säkerhet och kommer från många olika ställningar. De hade många värdefulla praktiska kunskaper och erfarenheter som utbyttes i diskussioner.

– Kommunernas bidrag till arbetssäkerhet har gjort intryck på oss. Tiotals timmar tillbringade i utbildningen bevisar att kommuner värderar anställdas säkerhet och tar den på allvar. Alla kommuner som har deltagit i utbildningen kan vara stolta, sammanfattar Carunas nyckelkundschefer Petri Parviainen och Jussi Rönkkö.

På bilden från vänster till höger: Jyrki Haapasaari (teknisk direktör, Sankt Karins), Mikko Kunttu (stadsingengör, Reso), Jussi Rönkkö (Caruna), Kari Vessonen (Caruna), Tomi Yli-Kyyny (verkställande direktör, Caruna), Anssi Juntunen (elingenjör, Hyvinge), Mikko Kivistö (nätveringengör, Hyvinkään Lämpövoima Oy) ja Petri Parviaianen (Caruna).

Bekanta dig med Carunas säkerhetsverksamhet här

 

Dela artikeln
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon