Klimatförändringen ökar antalet stormar och snöbelastningar samt därav orsakade elavbrott – samhället allt mer beroende av el

NYHETER

17.09.2019 kl. 12:21
Elnätet är en del av samhällets grundinfrastruktur, elförbrukningen förutses öka med 6 procent till år 2030. Förbättrandet av vädersäkerheten är viktigt för att Finland ska kunna bemöta framtida energibehov så som ökad elbilism och förnybar energiproduktion. Detta kräver utvecklandet av ett starkt och smart elnät som möjliggör företagens verksamhet även utanför Trängselfinland samt till exempel flexibelt distansarbete i hela landet.

Till slutet av år 2028 ska alla kunder tryggas en störningsfri tillgång till el både i tätort och i glesbygdsområden: elavbrotten får vara högst sex timmar i tätorter och 36 timmar på glesbygden. 

Leveranssäkerheten förbättras på många sätt

Vid sidan om att dra jordkablar förbättrar vi vår leveranssäkerhet bland annat genom att röja träd i närheten av elledningar och genom att öka nätautomationen. Därtill reder vi ut alternativa sätt att förbättra leveranssäkerheten, såsom användning av ackumulatorer för lagring av el på glest bebyggda områden. Inom ramen för den gällande lagstiftningen är detta inte ännu möjligt för nätbolag. 

Caruna-koncernen består av två nätbolag som skiljer sig märkbart från varandra

I Finland finns det 77 eldistributionsbolag. Caruna-koncernen har två nätbolag som verkar i mycket olika förhållanden: Caruna Ab och stadsbolaget Caruna Esbo Ab. Caruna Esbos  har 36 meter elnät per kund, och elnätet är redan till största delen under jord. De pågående saneringsprojekten i elnätet påverkar inte Caruna Esbos eldistributionspriser.

Caruna Ab är verksam huvudsakligen i glesbygdsområden. Caruna Ab bygger och förnyar sitt elnät så att kunderna kan tryggas en störningsfri eltillgång i alla förhållanden. Detta påverkar Caruna Ab:s prisnivå. Caruna Ab har ca 170 meter elnät per kund att förnya och underhålla. 

Caruna Ab:s priser ändras fr.o.m. 1.11.2019. Caruna Esbo Ab:s priser hålls oförändrade.

Nätförbättringsprojekten påverkar Caruna Oy:s prissättning, och bolagets skattepliktiga eldistributionspriser stiger i medeltal med 3,9 procent fr.o.m. 1.11.2019. Effekten på de skattefria enhetspriserna är i medeltal 5,0 procent.

Höjningens genomsnittliga effekt på det skattepliktiga priset:

Boendeform (eldistributionsprodukt) Årsförbrukning (kWh) Höjningens effekt (€/mån)
Höghus, Allmän överföring 2 000 1,00
Egnahemshus eller radhus, Allmän överföring 3x25 A 5 000 2,20
Egnahemshus, eluppvärmning, Nattöverföring 3x25 A 18 000 4,20

De nya priserna finns i vår prislista för nättjänster. Närmare information om vad förändringen innebär för dig hittar du på tjänsten Mina sidor under Energiuppföljning fr.o.m. 18 september.

Du kan följa med hur förbättringen av Carunas elnät framskrider på vår webbplats

Kundbreven sänds ut började den 18 september.

Dela artikeln
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon