Investeringarna i elnätet möjliggör klimatmålen för ett koldioxidneutralt Finland

PRESSMEDDELANDE

15.09.2021 kl. 08:15
Eldistributionsbolaget Carunas finansiering garanterar de långsiktiga förutsättningarna för verksamheten och säkerställer genomförandet av nätförbättringsinvesteringar. Caruna moderniserar sitt elnät för att den ska tåla ökningen av extrema väderfenomen och en växande elanvändning. Framtidens smarta elnät behöver mer kapacitet och flexibilitet då transporterna elektrifieras och den småskaliga produktionen av förnybar energi växer. Genomförandet av dessa investeringar kräver ett betydande kapital.

Finnwatch har i dag publicerat en utredning om eldistributionsbolag där man bland annat tar upp balansbefrielseregeln gällande ränteutgifters avdragsgillhet i beskattningen.  Balansbefrielsebestämmelsen finns i näringsskattelagen och den används av många storföretag i Finland.

"Balansbefrielseregeln möjliggör upplåningskapacitet för kapitalintensiva branscher. Eldistribution är en mycket kapitalintensiv bransch och Caruna har åren 2014–2020 investerat nästan 1,5 miljarder euro i modernisering och förstärkning av det finländska elnätet. Vi fortsätter att modernisera nätet de kommande åren för att säkerställa en smidig elförsörjning åt våra kunder oavsett var de bor eller var företagen verkar", säger Jyrki Tammivuori, vice vd och ekonomidirektör på Caruna.

Totalt 77 eldistributionsbolag i Finland – Caruna den största skattebetalaren bland dessa

Carunas skatteavtryck i Finland är betydande och bolaget betalar all sin skatt till Finland.

"För oss är det också viktigt att sysselsätta professionella byggare och andra samarbetsparter i olika delar av Finland. Caruna är den största samfundsskattebetalaren av Finlands totalt 77 eldistributionsbolag", poängterar Tammivuori.

År 2020 betalade Caruna sammanlagt 10,7 miljoner euro i samfundsskatt. Bolaget har hört till de 100 största samfundsskattebetalarna i Finland sedan 2017 (källa: Skatteförvaltningen). Kundernas överföringsräkningar består till nästan hälften av skatt enligt genomsnittet. År 2020 redovisade Caruna totalt 292 miljoner euro i el- och mervärdesskatt till finska staten från kundinbetalningar.

Caruna ägs av de internationella pensions- och infrastrukturplacerarna KKR (40 %) och Ontario Teachers' Pension Plan (40 %), vilka har gedigen erfarenhet av placeringar i företag som verkar inom reglerade branscher. Svenska AMF Pension är ett ömsesidigt försäkringsbolag med cirka 4 miljoner kunder, vilkas arbetspensionsförsäkringar det förvaltar. Dess ägarandel i Caruna är 12,5 %. Finländska arbetspensionsbolaget Elo äger 7,5 % av Caruna.

Dela artikeln
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon