I S:t Karins bygger man tillsammans många olika nät i många olika platser

PRESSMEDDELANDE

18.07.2018 kl. 13:12
I S:t Karins har Caruna har flera arbetsplatser där företaget håller på att bygga alla invånare en bättre fungerande infrastruktur tillsammans med staden och teleoperatörer. I samma dike placeras samtidigt elnät, fiberoptiska nät och gatubelysningsnät. Byggarbetet inleds stegvis under sommaren och hösten i Voivala, Kuhilaspelto, Puistotie, Furuberg, Rauhanlinna och Pontela. Färdigt blir det i slutet av året.

Sammanlagt ca sex kilometer lågspänningsnät och två kilometer medelspänningsnät kommer att dras ner i jorden. Medelspänningsnätet har en spänning på 20 kilovolt (kV) och överför el både för småindustriernas behov och för distributionstransformatorerna i närheten av bebyggelse. Lågspänningsnätet (0.4 kV) kopplar hushåll till elbolagens distributionsnät.

Caruna har ansvarat för det gemensamma projektets konkurrensutsättning. I alla sex arbetsplatser deltar förutom Caruna även S:t Karins stad och Lounea Palvelut Oy. Övriga teleoperatörer, d.v.s. Elisa och Telia, bygger det fiberoptiska nätet enligt följande:

·         Elisa i Pontela

·         Telia Finland Abp i Voivala, Kuhilaspelto och Rauhalinna

Mindre miljöskador och mera besparingar för staden

Förutom pengar för alla parter sparar det gemensamma bygget även miljön eftersom det räcker med att gräva upp gatorna endast en gång. Efteråt behöver gatorna inte öppnas upp för elnätets del på några tiotals år, såvida det inte av någon anledning inträffar fel i kabeln.

Trafikreglering på kommande

Arbetena kan ställvis orsaka tillfälliga trafikregleringar då entreprenörernas grävmaskiner och övriga fordon rör sig i omgivningen av arbetsplatsen. På vissa arbetsplatser har byggandet redan börjat och ska enligt planerna vara färdigt i slutet av 2018.

Kuntec Oy fungerar som entreprenörpartner i arbetsplatserna i området.

Dela artikeln
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon