I Pojo sambyggs elnät, fiberoptik och gatubelysning – kostnader och invånarnas nerver sparas

PRESSMEDDELANDE

09.04.2021 kl. 11:02
Eldistributören Caruna, Karis Telefon och Raseborgs stad bygger tillsammans ett elnät som uppfyller kraven på den växande elförbrukningen, ett snabbt fiberoptiskt nätverk och gatubelysning för invånarna i Pojo-området. Byggandet har påbörjats 2020 och kommer att slutföras före slutet av det innevarande år.

Dessa projekt genomförs genom att sambygga varvid gatorna och vägarna endast grävs upp en gång. Denna gång kan 90 % av grävarbeten som krävs utföras tillsammans. Cirka 30 kilometer elnät kommer att förnyas och därmed försvinner nästan alla luftledningar från landskapet. Nätet är gammalt, vilket gör förnyandet aktuellt.

"Projektet har startat år 2020, och en del av de byggda objekten har redan tagits i bruk. De resterande objekten kommer att vara färdiga före årets slut. Invånarna får tillgång till ett elnät som betjänar den ökande elförbrukningen, men är även en viktig del på vägen mot ett koldioxidneutralt Finland”, berättar Carunas regionchef Anne Mankki.

Gamla luftledningsstolpar som inte längre behövs tas bort under 2021, alltså förändras även landskapet. De onödiga stolparna levereras till en avfallsbehandlingsanläggning där de utnyttjas i energiproduktion.

"Karis Telefon arbetar i nära samarbete med kommuner och andra aktörer inom hela sitt område. I Pojo-projektet har samarbetet med Caruna och staden Raseborg fungerat mycket bra. Dessa är viktiga investeringar för invånarna i Pojo centrumområde; funktionssäkra el- och fiberförbindelser och säkra vägförbindelser hör till dagens viktiga grundläggande tjänster. Den accelererande digitaliseringen och ökningen av distansarbete och -studier kräver funktionssäkra förbindelser som garanterar områdets invånare möjligheten att agera i vårt moderna samhälle. Samgrävningar gynnar alla parter, inklusive invånare. Detta är också det bästa alternativet för miljön – nya utgrävningar behövs inte på årtionden eftersom alla kablar fås under jorden på en gång", tillägger Johan Nygård, teknisk chef vid Karis Telefon.   

En lokal entreprenör, N3M Power Oy, svarar för arbeten i alla objekt. 

Dela artikeln
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon