I Hyvinge använder redan tiotals kunder optiska fiberanslutningar

PRESSMEDDELANDE

16.09.2020 kl. 07:35
I Hyvinge fick kunderna snabba fiberoptiska nätförbindelser i bruk under sommaren. Coronavåren försenade färdigställandet av dessa anslutningar en aning eftersom efterarbetena inte kunde genomföras hos kunderna. Nu fungerar det snabba nätet i tiotals hushåll i Ahdenkallio.

Eldistributionsbolaget Caruna och Valokuitunen lanserade en ny slags sambyggnadsmodell 2019. Enligt modellen ansvarar Caruna för planeringen och byggandet av elnätet och det optiska fibernätet medan Valokuitunen tar hand om försäljning av snabb fiberoptikkoppling. På detta sätt kan företagen bäst säkerställa en framgångsrik sambyggnad med minst möjliga olägenhet för kunderna.

”Det första färdiga projektet var Hyvinge. Hyvinge var vårt pilotprojekt i vilket den nya sambyggnadsmodellen testades för första gången i stadsförhållanden. Nya verksamhetsmodeller måste skapas för att kunna öka sambyggnad, för med hjälp av dem kan vi lösa flera problem kostnadseffektivt på en gång. Ett starkt och smart elnät garanterar såväl en vädersäker elöverföring som möjliggör en ökning av förnybar energi, ökad användning av elbilar och snabba dataförbindelser”, säger Ville Karttunen, Carunas direktör för nya tjänster, om inledningsfasen av samarbetet.

I Hyvinge är man nöjd att byggandet av det optiska fibernätet i staden framskrider.

”Ur Hyvinge stads perspektiv är byggandet och utökandet av det fiberoptiska nätet en positiv sak. Jag är glad att Hyvinge blev vald till Carunas och Valokuitunens pilotprojekt och att projektet lyckades. Effektiva dataförbindelser är redan nu mycket viktiga i stadsbornas vardag. Den ständiga ökningen av distansarbete och andra distanstjänster samt ökad nöjesanvändning gör en snabb, pålitlig och högklassig internetanslutning mycket viktig för näringslivet, företagen och stadsborna. Vi hälsar med glädje och uppmuntrar olika sätt att bygga fiberoptiska nät. Hyvinge stad främjar genomförandet av projekt i mån av möjlighet. Fibernät ökar stadens attraktions- och kvarhållningskraft betydligt”, säger stadens näringschef Jyrki Käki.

Då det optiska fibernätet byggs i samarbete i samband med att jordkablarna för elnätet dras, kan invånarna också skaffa den mest moderna och tillförlitliga internetuppkopplingen hem, och olägenheterna från byggnaden är mindre än om elnätet och det optiska fibernätet byggs separat.

”I och med våra sambyggnadsprojekt har vi kunnat erbjuda allt fler familjer också på byggda småhusområden optisk fiber. Samarbete med andra som bygger infrastruktur är viktigt för oss eftersom vårt mål är att sätta fart på byggandet av optiska fibernät runtom i Finland”, säger Valokuitunens kundrelationsdirektör Sanna Mutka.

Sambyggandet har stor betydelse för digitaliseringen av Finland

Det är viktigt för både Caruna och Valokuitunen att trygga högklassiga nätverksförbindelser. För de kommuner som finns på byggnadsområdet är ett fungerande optiskt fibernät en konkurrensfaktor som kan locka ny affärsverksamhet och nya investeringar till kommunen.

För invånarna innebär detta utvecklande elektroniska tjänster på både jobbet och fritiden. Sambyggnad innebär mindre skador på miljön när gatorna bara öppnas upp en gång och alla nätverk fås i ordning samtidigt. Ökningen av distansarbete till följd av coronakrisen har ytterligare betonat vikten av fungerande internetanslutningar och tillförlitlig eldistribution.

Dela artikeln
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon