I Esbo flyttas högspänningsledningar under jord – mark frigörs för byggande

PRESSMEDDELANDE

17.09.2018 kl. 15:57
Caruna flyttar 110 kilovolts (kV) kraftledningar under jord i Esbo under åren 2018–2019. Via högspänningsledningarna distribueras el bland annat från kraftverk till elbolagens distributionsnät och för den tunga industrins behov.

De elledningar som finns i Bredvik flyttas under jord under åren 2018–2019. För genomförandet av arbetet ansvarar Carunas samarbetspartner Infratek Finland Oy. Jordarbetena förverkligas av Spår-Jokern-alliansen. Jordledningsdragning av kraftledningarna frigör markområden för att bruk, till exempel byggande.

"Caruna genomför flera projekt i Esbo-området. Den flyttning av kraftledningarna som nu görs är en bra fortsättning på bland annat byggandet av Storåkerns understation och en del av ett växande Esbo som ständigt utvecklas, berättar Carunas regionnätschef Miia Wallén.

Mer jordkabel, färre elstolpar i miljön

Med ledningsdragningen förbereder man sig för kommande byggprojekt. För att byggandet av Ring I vid Bredvik och Spår-Jokern ska kunna börja som planerat 2019, måste kabelarbetena inledas redan hösten 2018. Arbetstiderna begränsas av det närliggande Natura-området.

Det finns totalt knappa två kilometer 110 kilovolts (kV) kraftledningslinje som ska flyttas. I samband med arbetet försvinner gamla luftledningsstolpar från området. Stolpfundamenten tas bort och några stolpar förnyas. Arbetena förorsakar olika trafikarrangemang och man bli tvungen att tidvis göra körfilerna smalare på arbetsplatsen. 

Dela artikeln
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon