Hela 110 000 kunder i Egentliga Finland omfattas av ett vädersäkert och intelligent elnät

PRESSMEDDELANDE

04.07.2018 kl. 09:00
Under de senaste åren har Caruna byggt ett intelligent och vädersäkert elnät i Egentliga Finland. Det väder- och leveranssäkra elnätet förbättrar elförsörjningen till kritiska mål så som sjukhus och industrier dygnet runt. En ökning av digitala tjänster förutsätter en säker elförsörjning.

”Bygget av vårt vädersäkra elnät har framskridit enligt alla planer. För tillfället har vi dragit sammanlagt 5 500 kilometer markkablar. Vårt mål är dock att alla våra kunder inom Egentliga Finland ska ha ett vädersäkert nät före år 2028,” berättar Henrik Suomi, nätchef vid Caruna.

Bygget av det vädersäkra elnätet kommer att fortsätta med kabeldragning av lågspänningsnätet inom tätorter i Sydvästra Finland och Satakunta.

Under projektets gång försöker vi samtidigt bygga ut elnät, gatubelysningsnät och fibernät så att våra kunder utsätts för så lite besvär som möjligt och saneringsarbetet på områdena kunde uträttas med en gång,” berättar Henrik Suomi.

Investeringarna i mellan- och lågspänningsnätet har gjorts för att förbättra leveranssäkerheten och brukssäkerheten, och de investeringar som gjorts i Egentliga Finland mellan 2014–2018 har haft ett värde om sammanlagt ca 260 miljoner euro.

Det nya, vädersäkra och intelligenta elnätet stöder i framtiden även produktion i liten skala. På Carunas avdelning vid OKRA-lantbruksutställningen i år kan du även bekanta dig med Mökkivoimala – en lösning för små sommarstugor utan fast el.

Det nya, vädersäkra och intelligenta elnätet kommer att stöda småproducenter i högre grad än förut. Inom Egentliga Finland finns det redan 1 015 producenter av solel.

Caruna är nu det första eldistributionsbolaget som erbjuder ett alternativ till en fast elanslutning – Mökkivoimala som utvecklats av Solarvoima Oy.

”Vi vill underlätta boende på sommarstugan. Nu är det möjligt att få el och andra bekvämligheter även till sommarstugan på ett enkelt sätt. Mökkivoimala är en lösning som installeras på den egna tomten, varefter den bereder el till de mest nödvändiga elapparaterna på ett enkelt och ekologiskt sätt,” säger Tiia Selonen, servicechef för småskalig produktion vid Caruna.

På Carunas avdelning (473) vid OKRA-lantbruksmässan har du en möjlighet att bekanta dig med Mökkivoimala. Lantbruksmässan är i Oripää och varar från 4–7.7.

Dela artikeln
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon