Hackan i marken i Reso och Rusko – sambyggandet av optisk fiber och elnät börjar

PRESSMEDDELANDE

29.08.2019 kl. 14:32
Snart börjar byggandet av elnät och optisk fibernät i samma schakt i Reso och Rusko i sydvästra Finland. Caruna och Telia Finland har kommit överens om ett samarbete som är av ett helt nytt slag. Målet är att göra effektivt och miljövänligt sambyggande ett vanligare sätt att bygga.

I Reso och Rusko börjar grävmaskinerna gräva schakt, i vilka det samtidigt placeras både elkabel och teleoperatörens optiska fiber. Samarbetet gör det snabbare att installera optiska fibernät och gör det möjligt att skaffa fiberförbindelser i allt fler småhusområden. Kombinationen av två byggarbeten innebär färre störningar för invånarna orsakade av vägarbete, men också mindre miljöeffekter orsakade av byggande än tidigare.

Reso stadsdirektör Ari Korhonen ser samprojektet som en klar nytta för stadsborna.

"Sambyggnad är det smartaste möjliga sättet eftersom den minskar olägenheterna som byggandet orsakar för invånarna. Reso har redan i flera år arbetat för att få informationen att flöda effektivt mellan olika parter och att byggnadsprojekten i vårt stadsområde kunde skötas så samtidigt som möjligt."

Livlig efterfrågan på optisk fiber

Carunas och Telias samarbete för att sätta fart på sambyggnad av elnät och optisk fiber inleddes i början av 2019. Under våren har Telias fibernätsförsäljare gått runt hos invånarna i Reso och Rusko, och invånarna har själv kunnat beställa en optisk fiberanslutning.

Caruna som ansvarar för byggandet av elnätet har däremot planerat byggnadsprojekten och rutterna för el- och fiberkablarna i Reso och Rusko.

Enligt Sanna Mutka, affärsdirektör för Telias Öppen Fiber, överskred reso- och ruskobornas intresse för optisk fiber alla förväntningar.

"Här förstod man genast nyttorna av fiberanslutning till det egna hemmet, och vi fick snabbt ihop tillräckligt många beställningar för ett nytt fibernät. Särskilt för familjer verkar dagens nätanvändning sätta de nuvarande anslutningarna på prov."

Sambyggnad det nya normala

Målet med Carunas och Telias samarbete är att ändra sambyggnad från slumpmässigt agerande till en kontinuerlig arbetsmodell.

"Tidigare har energibolag och teleoperatörer byggt tillsammans bara 10–20 procent av projekten, eftersom det inte har funnits ett effektivt och fungerande samarbetssätt. Vi har nu arbetat tillsammans hela våren och sommaren. Ändå är vårt arbete bara i sin början", menar Kosti Rautiainen, elnätsdirektör vid Caruna.

Sambyggnad är utmanande på grund av antalet olika aktörer.

"I Finland grävs marken av hundratals olika kommuner, elbolag och operatörer av olika storlekar. Alla har olika utgångspunkter, arbetssätt och nätbyggnadstekniker. En av våra lärdomar är att det inte finns någon genväg för att kombinera dessa alla. Därför är det viktigt att de olika parterna förbinder sig till långvarigt samarbete", berättar Rautiainen.

Av de fasta bredbandsanslutningarna i finländska småhus är endast 7 procent byggda med optisk fiber ända till hemmet. Det samarbete som Caruna och Telia har inlett förbättrar tillgången till optisk fiber särskilt i småhusområden.

Det blir möjligt att bygga fiber- och elnät samtidigt, eftersom Caruna börjar i Sydvästra Finland bygga allt närmare människors gårdsplaner. Det stabila mellanspänningsnätet har huvudsakligen flyttats under jord, och nu börjar man dra jordkablar för det lågspänningsnät som distribuerar el till hem och företag. Till år 2022 kommer Caruna att i Sydvästra Finland ha dragit ca tusen kilometer luftkablar under jord.

Dela artikeln
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon