Fyra decennier för ett tryggare arbetsliv

ARTIKEL

15.02.2019 kl. 13:32
Jari Perämäki reser runt i Finland och utbildar personer som jobbar på Carunas elnätsarbetsplatser och som inte har utbildning inom elbranschen. Det är till exempel personer som gör markarbeten, lägger kablar, levererar varor eller fäller skog.

– Om en elmontör misstänkte att en arbetsuppgift inte var säker och lät bli att göra den, så gjorde förmannen själv och visade vad man gör med risken. Han visade alltså hur man gör saker fel. Som tur var så tog jag själv inte till mig de lärdomarna, eftersom det kunde ha gått verkligen illa.

Jari Perämäki har utbildat mer än 1000 personer under Carunas säkerhetsutbildningar.

Över 1000 proffs arbetar med Caruna-kort i fickan

Så här beskriver utbildningsdirektör Jari Perämäki från PeiliPinta Consulting Oy säkerhetsattityden hos en erfaren arbetsledare eller elmontör i början av hans egen karriär på 70-talet.

Perämäki har gått i sin pappas fotspår och arbetat som montör, förman, utvecklare, utbildare och coach. Han har varit med om att bygga och reparera elnät och olika delar i det, allt från jordkablar till luftledningar och transformatorer. För bara något årtionde sedan närmade man sig ofta säkerhetsfrågor utan ordentlig kunskap: man antog att allting var i skick, trots att trygg verksamhet i synnerhet när det gäller elarbeten alltid ska basera sig på att man vet saker med säkerhet.

– En typisk situation var till exempel ett träd som fallit över en ellinje. Trädet togs bort utan att man vidtog tillräckliga säkerhetsåtgärder och utan ordentlig jordning. Sådana situationer har jag också sett själv, och jag är givetvis inte stolt över det. Vi tog medvetna risker, och ett problem var kanske också att vi trodde att det var rätt sätt att göra saker. Att anta, tro eller vara rätt så säker räcker ändå inte när det gäller elarbetssäkerhet. Sådant här hände i synnerhet vid reparationsarbeten och när arbetet gjordes snabbt. Jag tycker att brådska är en av de största elsäkerhetsriskerna, konstaterar Perämäki och fortsätter:

– När det gäller säkerhet så finns det ingenting som är viktigare än attityden, och när jag jämför med hur det är idag så har den förbättrats enormt mycket, också hos erfarna killar. Dessutom vågar yngre säga högt om de misstänker att något inte är så säkert, och det är jättebra.

På baksidan av Caruna-kortet finns de 10 viktigaste säkerhetsreglerna.

Konceptet för Carunas säkerhetsutbildning skapades och piloterades under 2017

Under fyra timmar lär sig lekmän till exempel korrekta och trygga arbetssätt för att hantera kabel. Under utbildningen går man också igenom farliga arbeten och de skriftliga förhandsplaner som är relaterade till dem. Dessutom ger man anvisningar för att hur arbetstagarna hittar riskfaktorer på sin egen arbetsplats så att de kan agera om det inträffar en olycka. 

Caruna-kortet gäller i fem år.

En gemensam arbetsplats förutsätter en utsedd ansvarsperson, korrekta arbetssätt, högklassig övervakning, tydlig kommunikation och god sammanhållning och atmosfär på arbetsplatsen. Efter utbildningen får deltagarna sitt eget Caruna-kort. I slutet av fjolåret hade Perämäki redan hunnit överlåta Caruna-kortet åt 1122 personer.

– Det finns säkert inga riskfria arbetsplatser, men den risk som återstår ska vara acceptabel enligt arbetarskyddslagen. Människan är en varelse som ibland gör tokiga saker, trots att den är kunnig. Men det gäller att hela tiden hålla den gemensamma säkerheten i tankarna, så att alla kommer välbehållna hem när arbetsdagen är slut. I den meningen är säkerhet ett livsverk, konstaterar han.

Dela artikeln
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon