Företagets säkerhetskultur kan inte utvecklas på egen hand - Du är viktig

BLOGG

11.10.2019 kl. 13:01
Det finns många olika sätt att tänka på säkerhet. Förra sommaren var jag en gäst på ett bröllop i Polen. En stor del av ceremonin var ifyllandet och undertecknandet av dokumentet som bevisade att brudparet nu var gifta enligt polsk lag.

Dokumentet undertecknades av ceremoniledarna, brudparet och vittnena, varefter det presenterades för bröllopsgästerna. Också inom arbetet har jag stött på liknande arbetssätt där ifyllandet av ett dokument är viktigare än det man håller egentligen på att göra. Det är lätt att glömma varför dokumentet överhuvudtaget fylls i.

På Caruna förhåller man sig till säkerhet annorlunda – säkerhetskultur är en del av företagskultur

Företagskultur kan inte ordineras, men den kan utvecklas på ett systematiskt sätt genom att med personalen gå igenom och komma överens om vad som förväntas från dem och vad personalen förväntar sig från företaget. De överenskomna målen och handlingarna kommuniceras till personalen tydligt och dessutom håller man fast vid det som överenskommits.

Carunas säkerhetsfrämjande verksamhet styrs av mål varav följande är det allra viktigaste: vi vill förebygga alla olycksfall, eftersom redan ett olycksfall är ett för mycket. Alla är viktiga, du är viktig. Med tanke på detta mål, redde vi ut vem detta gäller, var vi befinner oss just nu och vad vi borde göra för att uppnå våra mål.

Hela leveranskedjan är med i säkerhetsekosystemet

Carunas ekosystem omfattar inte enbart Carunas anställda utan också hela leveranskedjan, från leverans av material till installation, användning och underhåll, och slutligen till rivningen av gamla nät. Därför bör vårt mål gälla oss alla – hela ekosystemet.

På våren 2019 utförde Caruna tillsammans med DuPont Sustainable Solutions en mätning av säkerhetskulturen genom en enkät och observationer. På Bradley-kurvan ligger vår säkerhetskultur i mitten av den fyrstegade skalan. Det betyder att vi har anvisningarna och kraven i skick, att vi följer lagarna och regleringarna, och att ledningen är mycket engagerad i säkerhetsfrågor. Ändå saknar vi ännu en gemensam passion för att sköta sakerna på ett säkert sätt också då när ingen ser eller kommer någonsin att få veta om det.

Hur kan vi uppnå vårt mål? Vi måste förtydliga våra mål, utbilda personal att agera rätt då vi möter varandra, kunna ge och ta emot respons och vara tacksamma för det.

Säkert bryr man sig också i Polen. Noggranna anvisningar och att gå bakom lagstiftning är en del av kulturen. I vår kultur är efterlevnad av lagstiftningen endast miniminivån, inte huvudsaken. Ingen lag eller anvisning är perfekt eller kan ge svar för varje tänkbar fråga. Istället för strikta order och anvisningar för allting vill vi att varje person själv funderar på säkerheten i det egna och i arbetsgruppens arbete och förstår vad som görs och varför det görs. Vårt mål är att arbeta som ett team, tillsammans. Vi går mot våra mål med följande budskap: Redan ett olycksfall är ett för mycket, eftersom Du är viktig.

Arsi Näkki, HSEQ-chef

Dela artikeln
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon