Finlands största elöverföringsbolag påbörjade sin verksamhet under namnet Caruna

PRESSMEDDELANDE

25.03.2014 kl. 13:04
Företagsaffären som gällde försäljningen av Fortums elöverföringsverksamhet i Finland bekräftades i går. Det nya bolaget har fokus på elöverföring och verksamheten fortsätter med den nuvarande ledningen och personalen. Bolagets verkställande direktör är Ari Koponen och det nya elöverföringsbolagets namn är Caruna.

Caruna kommer att satsa och investera starkt i det finländska samhället. – Vi fortsätter med omfattande nätinvesteringar på alla våra nätområden i Finland. Investeringsnivån är densamma som hittills dvs. cirka hundra miljoner euro årligen. -Med investeringarna vill vi garantera en säker elleverans till våra kunder samt främja en hållbar energiproduktion för vår egen del. Vårt mål är att vara en föregångare i branschen i europeisk jämförelse, berättar Ari Koponen, verkställande direktör för Caruna.

- Vi är en aktiv aktör i samhället. Vår årliga investeringsnivå på hundra miljoner euro betyder i praktiken att vi sysselsätter ett betydande antal människor från år till år oberoende av den ekonomiska situationen. Vi utvecklar våra elnät så att de i framtiden kommer att ge möjlighet till allt mångsidigare energisystem, försäljning av el som producerats av kunderna via vårt nät samt en alltmer omfattande elektrifierad trafik, konstaterar Koponen.

Det nya bolaget är entusiastiskt över förändringen. En hundraårig historia utgör en bra grund för förnyelse.

- Vi är ivriga att gripa tag i nya möjligheter. Vi har en hundraårig historia och erfarenhet bakom oss, vilket ger en bra grund för det nya bolaget. Bolagets nya namn och ny bolagsimage är ett uttryck för detta. Vi har en bra och kunnig personal. Vi satsar på vår personal och tillämpar de bästa praktikerna även från andra branscher för att kunna betjäna våra kunder så bra som möjligt. Kundrelationerna fortsätter som förut och förändringen kräver inga åtgärder från kundernas sida.

Caruna
Kommunikation

www.caruna.fi
https://www.facebook.com/caruna.fi
https://twitter.com/CarunaSuomi
http://www.linkedin.com/company/caruna?trk=top_nav_home

Pressbilder på eldistribution: http://mediabank.fortum.com:80/public/38ac25b7e188.aspx

Caruna är Finlands ledande eldistributionsbolag. Företaget ansvarar för eldistribution till 640 000 privat- och företagskunder i Södra-, Sydvästra- och Västra Finland, Joensuu, Koillismaa och Satakunta. Caruna sysselsätter direkt 340 personer och indirekt sammanlagt 1500 arbetare på olika håll i landet. Caruna satsar starkt på att bygga ett vädersäkert nät och investerar årligen ca 100 miljoner euro i att utveckla elnätet. Caruna ägs av Suomi Power Networks Oy, vars delägare är de finländska pensionsförsäkringsbolagen Keva (12,5 %) och Elo (7,5 %) samt de internationella infrastrukturinvesterarna First State Investments (40 %) och Borealis Infrastructure (40 %). För mera information: www.caruna.fi
 

Basuppgifter om Caruna

Carunan nätområden ligger i Södra, Sydvästra och Västra Finland, Joensuu, Koillismaa samt Satakunta. Carunas elnät omfattar 79 000 kilometer i olika delar av Finland. Caruna har en 20 procents marknadsandel av Finlands lokala elöverföring.

Dela artikeln
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon