Fåglarna flyger mer säkert i Vichtis

ARTIKEL

12.08.2020 kl. 09:00
Stora fåglar flyger då och då in i luftledningar. I värsta fall leder kollisionen till fågelns död och strömavbrott. Med avseende på säkrare flyg installerar vi fågelreflektorer på grundval av kundernas tips.
En kund från Vichtis kontaktade Carunas kundservice för att berätta om en vemodig händelse: en sångsvan hade kolliderat med elnätet och avlivat. Kunden önskade se snabba åtgärder för att fåglarnas flygrutter skulle bli säkrare.
 
Vårt underhållsteam reagerade snabbt på anmälningen, och bara två veckor efter att kunden hade kontaktat oss hängde reflektorerna på elledningar som varningstecken för fåglar. 
 
- Hoppas att den vackra fågeln inte dog förgäves och att i fortsättningen får svanarna häcka på området i fred, lydde kundens önskan när hen tackade Caruna för ett snabbt utfört arbete.
 

Fåglarnas rastplatser farliga ställen

 
Sannolikheten av fågelkollisioner är som störst på våren och hösten vid flyttfåglarnas rastplatser och ofta vid vattendrag, våtmarker och öppna fält. Riskställen är dock inte alltid de ovannämnda, och därför installeras reflektorer där man konstaterar att fåglar förekommer.
 
Fågelkollisioner är ett betydligt mindre hot för eldistributionen än för fåglarnas egen säkerhet. 
 
- Kollisioner orsakar normalt små störningar i elnätet, men det ät extremt ovanligt att de leder till strömavbrott. Den huvudsakliga orsaken till installationen av reflektorer är fåglarnas säkerhet, säger Carunas HSE-chef Piia Häkkinen.
 
Fåglarna kan ny flyga mer säkert i Vichtis.

Informera oss om reflektorer behövs i fåglarnas flygrutter

Caruna får årligen några anmälningar om behovet av reflektorer, vanligtvis på våren. Anmälningarna är välkomna, och vi installerar reflektorer där de behövs. 

- I några fall har vi kartlagt riskställen tillsammas med fågelskådare, men i huvudsak installeras reflektorer på grundval av kundernas anmälningar. Vi reagerar på varje anmälning, lovar Häkkinen. 

- Under en längre tid försöker Caruna ta hänsyn till de livligaste flygrutterna vid planeringen av jordkabelsprojekt.

Även BirdLife Finland, förening för fågelskydd och -intresse, önskar att observeringar om fågelkollisioner anmäls direkt till eldistributionsbolag.

- Fågelreflektorer är ett effektivt sätt att förebygga att stora fåglar kolliderar med elnätet. På populationsnivån är antalet dödsfall per år inte alarmerande, men eftersom det handlar om oavsiktliga dödsfall vars antal kan minskas, är åtgärderna viktiga, säger BirdLife Finlands skydds- och forskningschef Teemu Lehtiniemi.

Fågelreflektorer svänger på ellinjer och säkrar flyget.

Observerade du en fågelkollision i Carunas elnät?

Anmäl dina observationer via ett formulär på vår webbplats eller via kundtjänstens chat (öppen vardagar 816)

Dela artikeln
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon