Esbo stads och Carunas gemensamma mål är en koldioxidneutral framtid – ett samarbetsavtal har undertecknats

PRESSMEDDELANDE

21.04.2021 kl. 09:48
Esbo stad och eldistributören Caruna Esbo Ab undertecknade ett avtal om strategiskt samarbete den 31 mars 2021. Målet med samarbetet är att stöda Esbos tillväxt och mål för koldioxidneutralitet med ett starkt elnät som bemöter framtida energibehov och ger invånarna och företagen i Esbo åtkomsten till lösningar för ren energi.

”Caruna tar hand om att esbobornas eldistributionssystem uppfyller framtidens föränderliga energibehov och invånarna får el så ostört som möjligt även i fortsättningen. Klimat- och energisparmål leder till effektivering av uppvärmningsformer, och flera lösningar som sparar energi baserar sig på elanvändning. Detta tillsammans med elektrifiering av trafiken ökar elförbrukningen”, konstaterar Carunas verkställande direktör Tomi Yli-Kyyny om drivkrafter bakom avtalet.

Caruna håller på att starta ett flertal projekt i Esbo. De bidrar till ökad funktionssäkerhet och har som resultat ett elnät som tål elektrifiering av staden. Eventuella fel kan i fortsättningen repareras snabbare, och kablifierat elnät utsätts inte för väder.

Målet är att sluta användningen av kol vid fjärrvärmeproduktion i Esbo 2025. I samarbetet förbereder man sig för ökande elbehov även inom värmeproduktion genom att allt mer värme produceras med olika slags värmepumpslösningar.

Lagring av energi, eldriven trafik och lösningar förknippade med utnyttjandet av förnybar energi är teman som staden och Caruna främjar tillsammans i enlighet med avtalet.

Föregångarskap nyttjar även i övriga delar av Finland i framtiden

Syftet med samarbetet är att utnyttja ny teknologi och nya lösningar så att de betjänar invånarna i Esbo så bra som möjligt. Man söker även aktivt flera partner för utvecklingsarbetet.

“Esbo vill vara föregångare och att man testar nya energilösningar och -tjänster som kan utnyttjas i hela Finland eller även internationellt i framtiden. Forskningsnätverk i Esbo spelar en viktig roll i det här”, säger stadsdirektör Jukka Mäkelä

Samarbetet som avses i avtalet syftar till att stöda Esbo stads mål att bli koldioxidneutral under detta årtionde. Caruna kommer att utnyttja de lösningar som utvecklats i Esbo även i övriga delar av Finland.

Dela artikeln
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon