Enerke och Caruna förbättrar eldistributionsnätets leveranssäkerhet i Joensuu

PRESSMEDDELANDE

29.04.2021 kl. 14:58
Enerke Oy och Caruna Esbo Ab har ingått ett avtal om genomförandet av ett betydelsefullt elnätsprojekt i nätområdet i Joensuu. I projektet jordkablar man de sista luftledningsområdena i nätområdet i Joensuu under åren 2021–2022.

”Närkabelprojektet i Joensuu förstärker Carunas eldistributionsnät såväl vad gäller byggandet som felreparation inom Joensuu. Vid entreprenörvalet för närkabelprojektet i Joensuu betonade Caruna byggnadskvaliteten och kundlöftet. Enerke är en pålitlig lokal aktör, och vi förväntar oss ett gott samarbete i vårt projekt”, berättar projektchef Ville Lundgren från Caruna.

I och med närkabelprojektet i Joensuu närmar sig kablifieringsgraden 100 procent, och samtidigt förbättras elleveranssäkerhet i området. Projektet möjliggör sambyggandet mellan staden och olika operatörer.

”Jag är glad att vi kan utvidga samarbetet och bygga ett leveranssäkert nätverk tillsammans med Caruna. Projektets betydelse för sysselsättningen är stor för vår egen personal såväl som underentreprenörer under många år framöver”, konstaterar Olli Vaakanainen, projektchef vid Enerke.

I projektet kablar man cirka 30 olika områden i omgivningen av innerstaden Joensuu. Det finns sammanlagt 45 kilometer kabelrutt inom projektområdet. Det installeras 10 kilometer medelspänningskabel och 45 kilometer lågspänningskabel på den här rutten. Utöver förverkligandet av elnätet försöker man främja olika sambyggnadsmöjligheter med teleoperatörer och staden.

”Vid planeringen är det viktigt att hitta tillförlitligare tekniska lösningar för varje del av elnätet. I samband med planeringen kommer vi att utreda de sambyggnadsmöjligheter som finns i projektområden med avseende på fiberoptik och gatubelysning”, förklarar huvudplaneraren Miika Kurki om projektplaneringen.

En vägledande tidplan för projektet:

  • elektroteknisk planering före 31.5.2021
  • terrängplanering före 31.12.2021
  • 15 % av kablarna tagits i bruk under 2021
  • 85 % av kablarna tagits i bruk under 2022
  • de avslutande arbetena och de sista rivningarna sluförda före 31.5.2023
Dela artikeln
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon