Elskatten stiger i början av året

Elskatten stiger i början av året

Riksdagen har godkänt propositionen om ändringarna till skattelagarna, vilket innebär en förhöjning av elskatten.

Elskatten stiger i skatteklassen 1 med 0,43 cent (inkl. moms 24%) per kilowattimme. Största delen av elkonsumenterna tillhör denna skatteklass. Från och med 1.1.2015 höjs elskatten så att priset på elskatten i skatteklass 1 är totalt 2,7937 cent (inkl. moms 24%) per kilowattimme.

Industriföretag och växthusodlare som står i skatteklass 2, kommer elskatten att förbli den samma som förut. Däremot kommer gruvverksamheten att flyttas till skatteklass 1.

Exempel på förhöjningen av elskatten och dess påverkan på hushållens elräkning:

Boendeform

Elförbrukning per år

Förhöjt belopp

Höghusbostad​

​2 000 kWh

​0,7 €/mån

​Egnahems- och radhusbostad

​5 000 kWh

​1,8 €/mån

​Egnahemshus, eluppvärmning

​18 000 kWh

​6,5 €/mån

Elskatt fr.o.m. 1.1.2015, skatteklass 1: 2,7937 c/kWh, inkl. moms 24 %. *

*) Före ändringen var elskatten i skatteklass 1 totalt 2,3597 c/kWh, inkl. moms 24 %

Läs mer