Elpriset oroar – finländarna är redo att ändra sina konsumtionsvanor för att spara energi

PRESSMEDDELANDE

09.05.2022 kl. 07:52
Eldistributören Caruna kartlade finländarnas kunskaper, attityder och åsikter om elförbrukning och energiproduktion. Av medborgarenkätens resultat framgår det att totalpriset på energin oroar människor, så finländare är redo att ändra sitt sätt att förbruka el.

Den pågående energiomställningen – övergången från användningen av fossila bränslen till förnybara energiformer – skakar även finländarnas konsumtionsvanor. Hushållen spelar även en viktig roll för att minska vårt koldioxidavtryck och göra det möjligt för Finland att uppnå sina mål för koldioxidneutralitet till 2035. Genom att enbart ändra boende- och elkonsumtionsvanor kan privathushåll minska sin elförbrukning med 10 %.

Medborgarna är redo att flytta sin elförbrukning utanför förbrukningstopparna (44 % av deltagarna). I praktiken innebär detta till exempel att man tvättar vid en annan tidpunkt än kl. 17–20, då elförbrukningen är som störst. Eller att direkt eluppvärmning är avstängd i en timme och elbilen slutar ladda för en stund. Dessa enskilda flexibilitetsåtgärder knappast gör livet svårare, men de har en betydande inverkan på elförbrukningen när många vidtar samma åtgärd samtidigt.

”Dessa är bra exempel på flexibilitet på individnivå som inte kräver någon större ansträngning I framtiden, allteftersom elförbrukningen ökar, behövs även annan typ av flexibilitet. Eldistributionsföretag, såsom Caruna, håller på att leta efter lösningar på detta. Hur kommer all förnybar energi som håller på att byggas upp anslutas till elnätet och hur får man elnätet fungera effektivt i alla situationer – både under förbrukningstopparna och då elförbrukningen är lägre?” funderar Mika Suomi, innovationschef vid Caruna.

Priset oroar och fler är intresserade av självförsörjningsgraden

Bland dem som besvarat vår undersökning uttryckte 82 procent oro över det totala elpriset. Detta beror sannolikt på de höga elpriserna under vintern 2021–2022 och den oro över självförsörjningsgraden av vår elproduktion som föranleds av kriget i Ukraina. Nästan en tredjedel av deltagarna oroade sig över elens tillräcklighet.

Fler är intresserade av självförsörjning: över hälften (52 %) av deltagarna var intresserade av att nyttja solenergi antingen hemma eller på stugan. Enligt undersökningen var intresset för användningen av solenergi störst – kanske något överraskande – i Norra Finland (60 %). Antalet mikroproducenter ökar ständigt även i Carunas elnät. År 2017 var det över 2300 mikroproducenter i vårt nät; år 2021 var antalet redan över 12000.

De som lämnade synpunkter i samband med undersökningen har även själva letat efter lösningar för energisparande. De har sänkt temperaturen hemma (31 % av deltagarna), använt mindre varmvatten än tidigare (28 %), bytt ut sina lampor mot LED-lampor (57 %), och många (17 %) har skaffat en värmepump för att jämna ut uppvärmningskostnaderna.

Undersökningen genomfördes via Bilendi Oy:s M3 Research-onlinepanel i mars 2022. Undersökningen besvarades av 1000 finländare. Urvalet är nationellt representativt vad gäller deltagarnas ålder, kön och regionala härkomst. Undersökningen utfördes på Carunas uppdrag. Undersökningen planerades och analyserades av Pohjoisranta BCW tillsammans med Caruna.

Dela artikeln
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon