Elnät har sanerats i Norra Finland – säkrare eldistribution för 30 000 kunder

PRESSMEDDELANDE

27.11.2020 kl. 14:47
Carunas första stora investeringsprojekt på nätområden i Österbotten och Koillismaa har slutförts. Man moderniserade och byggde 2000 kilometer elnät som svarar mot framtidens behov. Detta betyder säkrare eldistribution för 30000 Carunas kunder även när stormvindarna blåser, det dundrar och upplegorna belastar kraftledningar.

Det har flyttats under marken exakt 1887 kilometer elnät. Dessutom byggdes det 1103 miljövänliga kopplingsstationer. Arbetena inleddes våren 2015, och de slutfördes detta år. Entreprenörerna i projektet var Relacom och Omexom.

”I samband med kablingsarbetet har vi installerat även optisk fibernät för nätoperatörer i samma dike med elkablarna. Vi har ökat automationen i elnätet så att lokaliseringen av fel går snabbare och kunderna vid funktionsfel kan återfå elen snabbare än tidigare”, berättar regionchef Olli Kujanperä.

Jordkabelprojekten i Österbotten och Koillismaa är en del av Carunas omfattande investeringar som görs på grund av framtidens ökande felförbrukning. Förutom att dra jordkablar förbättrar Caruna också elnätets tillförlitlighet genom ett flertal tekniska lösningar och genom att sköta skogsområden i närheten av elledningarna. Projekten sysselsätter hundratals proffs på olika holl i Finland ännu flera år.

Dela artikeln
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon