Ellösningar för specifika behov: Växthusodling med belysning kräver ordentligt med el för att möta tillväxtbehoven

ARTIKEL

22.06.2020 kl. 09:00
I Finland är växtperioden naturligt kort, men genom belysning kan växthus ge inhemsk skörd året om. Belysningen, som ger kraft åt denna tillväxt, är växthusets största elförbrukare, och årsförbrukningen kan lätt uppgå till tiotusentals megawattimmar. Junttis handelsträdgård kommer snart att få sin el levererad från en egen Caruna-elstation.

De gröna värderingarnas framväxt samt ett kraftigt uppsving för dieter med tonvikt på inhemska, rena grönsaker driver handelsträdgårdar till en utveckling mot större enheter. Då produktionsvolymerna ökar, ökar även elförbrukningen. En egen elstation är en lösning som kan säkerställa tillräcklig elförsörjning och ge utrymme för tillväxt.

"På den punkten har man börjat fundera på vad som är det smartaste sättet att få fram eldistribution till växthusen, så att trädgårdens behov kan tillgodoses på lång sikt. Kablarna i det vanliga 20 kV -distributionsnätet kan då bli hopplöst otillräckliga", konstaterar Carunas storkundschef Lassi Vuokko.

För nästan exakt två år sedan blev dessa funderingar aktuella även inom Puutarha Timo Juntti Oy, som odlar gurka i sina växthus på Finlands sydvästkust, i S:t Karins. Företaget inledde då sin 60-åriga historias mest omfattande investering, där Caruna är med som partner. 

"Vi har två hektar yta med dygnet runt-belysning samt egna transformatorer, och därför har vi också en egen driftsövervakare. Han informerade Caruna om vårt behov av effektökning. Lösningen som de först föreslog för oss och som sedan började planeras var en egen elstation, som nu kommer att stå färdig i juli 2020. Byggarbetet pågår ännu", berättar företagaren Tero Juntti.

Ett sådant partnerskap mellan elleverantör och kund fyller inte bara kundens behov, utan hela nätets fortsatta utveckling tjänar på det.

Puutarha Timo Juntti Oy
Flygfoto över Puutarha Timo Juntti Oys växthus.

Växthusets elbehov är till sin natur flexibel

Stora handelsträdgårdar används för odling året om. Elförbrukningen är dock störst under den mörka tiden på året. Det gör att växthusen av sig själva jämnar ut förbrukningen i nätet och blir en bra motvikt exempelvis till förnybar sol- och vindenergi, som matas in i elnätet alltefter omständigheterna.

"Här använder vi allra mest el vid de tider då mindre el används annanstans. Växthusen i Finland är även en viktig del i en mer omfattande nordisk störningsreserv. Det innebär att om det någonstans i elnätet uppkommer en stor störning kommer effekten i vår belysning att sjunka inom några sekunder", berättar Tero Juntti.

Junttis växthus får sin belysning av högtrycksnatriumlampor. De har god totalverkningsgrad, och en ytterligare fördel är att deras värmestrålning är nyttig för växterna. Belysningen är då också växthusets klart största elförbrukare. Därutöver förbrukas allmän el av bland annat motorer, förpackningsmaskiner och de industriella värmepumpar som används för uppvärmning och kylning.

Kurkut kasvavat led-lamppujen alla.

De lågförbrukande LED-lampornas spektrum skulle med precision kunna justeras efter växternas behov, men de saknar värmestrålning. Ordet för dagen är hybridbelysning, där de värmestrålande högtrycksnatriumlampornas ofullständiga spektrum kompletteras med LED-lampor.

"Här började vi odla med belysning på 1980-talet. Då steg elförbrukningen ordentligt, och därifrån har den sedan ökat ganska stadigt. Årsförbrukningen hamnar på ett antal tiotusen megawattimmar", bedömer Tero Juntti.

När den egna elstationen snart står färdig är Junttis handelsträdgård väl rustad inför framtidens elbehov även med tanke på eventuell utbyggnad.

"Den här elstationen och transformatorn på 10 megawatt täcker klart våra behov under de närmaste åren. Därefter kommer vi kanske att behöva fundera på att skaffa en större transformator eller lägga till en andra transformator", konstaterar Juntti.

En egen kontaktperson vid infrastrukturprojekt ger mervärde åt kunden

Junttis handelsträdgård har en egen kontaktperson som har varit med och drivit byggprojektet med elstationen framåt. Detta har enligt Tero Juntti varit alldeles förträffligt. Från storkundens perspektiv är det mest effektivt att planer relaterade till eldistribution och elavtal görs upp långsiktigt, genom att kartlägga och förutse kommande tillväxt- och förändringsbehov.

"Vi har haft god stämning i vårt samarbete kring det här byggprojektet, och när vi har gjort upp avtal som har att göra med projektet har kontaktpersonen kommit förbi och fikat med oss samtidigt som vi tillsammans lugnt och stilla har gått igenom papperen. Det kan man bara säga positiva saker om", berömmer Juntti.

Växthus är ju också för Caruna är ett viktigt storkundssegment. Egentliga Finland har traditionellt varit en stark region vad gäller handelsträdgårdar. En särskild egen region är också området kring Närpes i södra Österbotten, där Carunas nät tjänar tiotals växthus i olika storlekar. Lassi Vuokko tackar företagarna för deras aktivitet i frågor om anslutning.

"Vårt nyaste avtal är från mars, och under det senaste året har vi tecknat avtal för tre växthus om anslutning till vårt 110 kilovolt-nät. Efterfrågan har alltså varit rätt bra", konstaterar Vuokko belåtet.

 

Foto: Puutarha Timo Juntti Oy.

Dela artikeln
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon