Ellösningar för specifika behov: Ett datacenter behöver en säker elanslutning

ARTIKEL

10.05.2020 kl. 09:00
Datacentra betjänar den alltmer digitaliserade världens behov av dataöverföring dygnet runt, varje dag på året. De ställer därför exceptionellt stränga krav på elleveransen. Finland och Caruna är intressanta för projektutvecklare.

Den globala datamängden ökar i en allt snabbare takt. Fler och fler tjänster och lösningar distribueras på nätet för att betjäna användare oavsett plats.

Datacentren är distributionscentraler för detta neurala nätverk. Det är inte utan anledning som Finlands stabila jordyta, tempererade klimat och välfungerande infrastruktur är intressant för projektutvecklare av datacentra. En attraktiv faktor är även vårt vädersäkra och smarta elnät samt att elenergi och elöverföringspriser är förmånliga i ett europeiskt perspektiv.

"Vi har fått en stor mängd förfrågningar. Vi vill definitivt vara delaktiga i att möjliggöra byggandet av denna typ av framtidssamhälle. När det gäller att ansluta datacentra till nätet är det upp till oss att lösa utmaningarna gällande centrets fysiska placering och byggandet av en lämplig nätanslutning", säger storkundschef Lassi Vuokko.

Det pågående förnyandet av energibeskattningen är också en viktig fråga för placeringen av datacentren. De andra nordiska länderna får för närvarande en konkurrensfördel genom förmånligare beskattning.

"Bara vi också får samma lättnader kan vi verkligen börja utmana på lika villkor", skrattar Vuokko.

Toppanvändningstiden för datacentra är maximal

Vårt nät betjänar flera mindre maskinsalar för IT- och telekommunikationsföretag. Hittills är det största datacentret i vårt nätverk Hetzner Finlands datacenter i Tusby.

Sådana stora infrastrukturprojekt ansluts till överföringsnätet på 110 kilovolt. I effekt handlar det lätt om tiotals upp till tvåhundra megawatt. Elnätets leveranssäkerhet och kontinuerliga utveckling är därför av största vikt.

"Det här handlar om enormt stora projekt. Kraven för elleverans är mycket stränga, eftersom även små störningar i elleveransen kan ha ganska kritiska konsekvenser. Ofta betyder det att elanslutningen byggs som en så kallad säkrad ringförbindelse. Om en överföringsledning av någon anledning bryts kunde el fortfarande fås på annan väg", beskriver Lassi Vuokko.

Stora datacentra använder el på ett sätt som har vissa specialdrag relaterade till verksamhetens art. Data rör sig hela tiden någonstans. Det förekommer knappt någon dygnsvariation, utan maskinerna surrar på dygnet runt och toppanvändningstiden är maximal. Normalt börjar elförbrukningen med en ganska låg basförbrukning, men ökar med i takt med datacentrets användning.

"De börjar alltså från en ganska låg bottenförbrukning, som sedan ökar med en viss lutningskoefficient. Det är sällan gasen i botten redan från start. Förbrukningen utvecklas under en lång process. När överföringsvolymerna för datacentret ökar är det naturligtvis en mycket positiv sak för oss som nätbolag."

Datacentrens energieffektivitet förbättras genom att spillvärme från maskinsalar kan ledas till fjärrvärmenätet. Det bidrar till att ersätta t.ex. fjärrvärme som produceras med kol, vilket hjälper att uppnå målen för koldioxidneutralitet.

I Hangö och Esbo undersöks möjligheterna till nya stora projekt

I Tusby gjorde existerande högspänningsanslutningar det relativt enkelt att ansluta datacentret. Förutsättningarna var goda på förhand då kraftledningen gick förbi datacentrets tomt. Detta har betydelse för utvecklingen av den ekonomiska effekten och tidslinjen för att ansluta ett datacenter till nätet.

"Genomförandet kan vara mycket enkelt, eller om datacentret är tänkt att placeras långt ifrån ett lämpligt nät, till exempel inom området för ett radiellt nätverk, kan investeringen genom två matningar vara mycket dyr", förklarar Lassi Vuokko.

Storstadsområdet har därför en naturlig attraktionskraft även i denna fråga. Regionens kompakta nät-och telekommunikationsförbindelser talar för regionen.

"Den här branschen har varit mycket aktiv i huvudstadsområdet. Både i vårt nätområde i Esbo och i de närliggande grannätbolagen i Helsingfors och Vanda.

Hangö på andra sidan har fördelen av sina utmärkta undevattenskabelanslutningar, som gör det möjligt att snabbt nå hela världen.

"I Hangö är infrastrukturen särskilt bra för dataöverföring. Både där och i Esbo har allvarliga samtal förts med projektutvecklare om hur eventuella datacentra som byggs skulle kunna anslutas till elnätet i praktiken."

Dela artikeln
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon