Elina Lehtomäki har utnämnts till Carunas utvecklings- och innovationsdirektör

Elina Lehtomäki har utnämnts till Carunas utvecklings- och innovationsdirektör

Diplomingenjör Elina Lehtomäki (44) har utnämnts till Carunas utvecklings- och innovationsdirektör samt medlem av bolagets ledningsgrupp fr.o.m. 15.6.2018. Elina arbetar för nuvarande vid Carunas utvecklingschef för affärsverksamheten, och innan dess har hon arbetat som ledare vid enheten för elnät underhåll och små investeringar. Innan dess har hon arbetat som chef vid Fortums tekniska service-enhet samt Finsk Energiindustri rf. som specialist på elnät. 

Elina Lehtomäki kommer i fortsättningen att ansvara för Carunas nya utvecklings- och innovationsenhet som påbörjar sin verksamhet 1.9.2018.

"Energibranschen genomgår för tillfället en stor tid av förändring och vi vill försäkra oss om att Caruna har färdigheter att reagera snabbt och flexibelt på ändringar i verksamhetsmiljön. Vårt mål är att kunna svara på våra kunders behov allt bättre än förut och att utveckla vår nuvarande affärsverksamhet genom att erbjuda helt nya produkter och tjänster. Elina Lehtomäki har, med tanke på sin bakgrund och erfarenhet, utmärkta förutsättningar för detta arbete,” säger Carunas VD Tomi Yli-Kyyny.

"Våra kunder förväntar sig högklassig och smidigt löpande elförsörjning av oss men även produkter och tjänster som gör vardagen lätt och enkel. Vår uppgift är därmed även att förutsäga ändringar i samhället och att forma vårt utbud i enlighet med nya trender. Med tanke på detta arbete kommer utvecklings- och innovationsenheten att spela en avsevärd roll,” säger Elina Lehtomäki som snart tillträder posten som Carunas utvecklings- och innovationsdirektör.