Eldistributionens tillförlitlighet kommer under de kommande åren att förbättras ytterligare för ca 30 000 invånare i tätorter i Sydvästra Finland och Satakunta

PRESSMEDDELANDE

05.07.2018 kl. 08:51
Caruna håller på att gå över till nästa fas i säkerställandet av vädersäkrat elnät, d.v.s. jordledningsdragning av lågspänningsnät i tätortsområden. Arbetet inleds med jordledningsdragning i tätortsområden i Sydvästra Finland och Satakunta. Samarbetspartner för projektet har nu valts och under de kommande fyra åren kommer elnäten att förnyas och förbättras tillsammans med Eltel Networks Oy.

Caruna fortsätter att förnya sina elnät och förbättra leveranssäkerheten i Sydvästra Finland och Satakunta. Nätförbättringsprojektet som inleds nu är det första i sitt slag och kommer att förbättra eldistributionens tillförlitlighet för de ca 30 000 invånare som bor i området. Under projektet strävar man samtidigt efter att bygga så mycket el-, gatubelysnings- och fibernät som möjligt så att kunderna skulle drabbas av så lite störningar som möjligt och att saneringarna i området kunde skötas på en gång.

Investeringens värde i sin helhet är ca 25 miljoner euro. Kontraktsperioden med samarbetspartnern är fyra år under vilka ca 900 kilometer luftledning kommer att bytas ut till vädersäkrad jordkabel. I projektet byggs 700 kilometer lågspänningsnät och 200 kilometer medelspänningsnät. Medelspänningsnätet har en spänning på 20 kilovolt (kV) och överför el både för småindustriernas behov och till distributionstransformatorerna i närheten av bebyggelse. Lågspänningsnätet (0.4 kV) kopplar hushållen till elbolagens distributionsnät.

"Nätet som vi håller på att bygga planeras så att det under de kommande årtiondena också kan betjäna elbilar och småproducenter av förnybar energi", säger Tomi Yli-Kyyny, Carunas verkställande direktör.

Byggarbetet inleds år 2019

Planeringen av projektet inleds i höst och byggarbetet uppskattas kunna inledas våren 2019. I byggarbetet ligger tyngdpunkten på jordledningsdragning av lågspänningsnätet. Näten dras ner i jorden för att under de kommande åren minska antalet elavbrott som orsakas av storm och snö.

Elnätets strukturella och tekniska egenskaper kommer att förbättras. Vid funktionsfel kommer felet att kunna begränsas och el snabbt återfås till de oskadade delarna av elnätet.

Dela artikeln
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon