Det moderna elnätet säkerställer eldistributionen i alla situationer – även under framtidens stormar

PRESSMEDDELANDE

27.11.2020 kl. 14:49
Omväxlande väderförhållanden orsakade olägenheter även för många Carunas kunder. Antalet kunder samtidigt utan el uppnådde högst 11000 när stormen Liisa rasade över nästan alla nätområden för vilka Caruna ansvarar. Fel reparerades snabbt även om svåra förhållanden fördröjde reparationsåtgärderna på några områden.

Caruna har förnyat sitt elnät och gjort det vädersäkert i snabb takt, vilket syns i färre elavbrott. Fel repareras snabbare än tidigare. Elnätet blir aldrig helt vädersäkert, men jordledningsdragning, det smarta och automatiserade elnätet samt underhåll av elkablar som går fortfarande i luften hjäper att hålla strömmen på även i krävande förhållanden.

Omfattande förberedelser för stormar – ett stort antal yrkesmänniskor behövs

Hos Caruna följer vi noga med väderprognoserna, så vi kan förbereda oss för stormar i god tid.

”I praktiken betyder detta att under stormar har vi flera anställda i kundtjänsten än normalt för att sköta kundernas felsituationer i eldistributionen, och så har vi elmontörer och skogsarbetare i beredskap för att reparera fel i snabb takt, och om vädret tillåter, kontrollerar helikoptrar områden på vilka stormar har dragit igenom, och vi informerar våra kunder regelbundet om hur situationen ser ut för deras elanslutning”, berättar elnätsdirektör Kosti Rautiainen om Carunas förberedelser för felsituationer.

Under stormar kan det förekomma många slags fel i elnätet, och det kan vara svårt för en vanlig elkonsument att identifiera dem. Kunderna kan följa med vår störningskarta för elnätet på vår webbplats och utnyttja våra tjänster som meddelar om elavbrott. Mer information om dessa tjänster finns på adressen caruna.fi.

Elnätet måste utvecklas nu, så att samhället skulle fungera i alla förhållanden även i fortsättningen

Elförbrukningen ökar, antalet elektroniska tjänster ökar ständigt och nya lösningar skapas i trafiken, så det krävs mycket av elnät redan i en nära framtid. För kunderna ger ett starkt elnät förutsättningar att producera själva utsläppsfri energi t.ex. med hjälp av solpaneler och därmed möjligheten att delta i bekämpning av klimatförändringen.   

”Caruna har kritiserats i allmänheten för våra stora investeringar. Vi gör inga onödiga investeringar, utan allt vi gör även i framtiden bidrar till att vårt elnät skulle tåla den växande elförbrukningen även i undantagssituationer. Klimatförändringen kräver åtgärder av samhället, så att Finland kan uppnå sina mål för koldioxidneutralitet. Elnätet har en betydande roll även i upprätthållande av försörjningsberedskap, så alla de åtgärder som bidrar till att säkerställa de ovannämnda sakerna kräver investeringar. Detta kräver stabil, långsiktig och förutsebar reglering av våra beslutsfattare, så att dessa investeringar kan genomföras”, summerar Rautiainen.

Dela artikeln
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon