Carunas verkställande direktör Ari Koponen avgår

Carunas verkställande direktör Ari Koponen avgår

Verkställande direktör Ari Koponen har anmält att han lämnar bolaget och avgår från sin post. Caruna har satt igång att leta efter en ny verkställande direktör. Från och med idag har ekonomidirektör Jyrki Tammivuori tillfälligt hand om att sköta arbetsuppgifterna som tillhör bolagets verkställande direktör. Koponen fortsätter vid bolaget fram till årets slut.

Ordförande för Carunas styrelse, Juha Laaksonen tackar Ari Koponen för hans insatser vid det enormt viktiga skedet då bolaget startade sin verksamhet: “Ari har gjort ett betydelsefullt arbete då det självständiga bolaget grundades och startade sin verksamhet. Ari har en gedigen och lång erfarenhet inom branschen, vilket har haft stor betydelse för bolaget. Tack vare att Caruna blev ett självständigt bolag har nätinvesteringsprojekten samt investeringarna som ämnar förbättra eltillförseln för finländare, lyfts upp till en helt ny nivå.”

”Det här har i sin helhet varit en fin upplevelse för mig. Att grunda och leda ett bolag som Caruna har varit ett enastående tillfälle. Det har varit fint att få vara med om att grunda något nytt. Jag lämnar nu Carunas tjänst, fast besluten om att Caruna kommer att fortsätta ta hand om en pålitlig elförsörjning åt våra kunder. Vi har tillsammans övervägt bolagets situation och kommit fram till att det nu är naturligt att bolaget byter verkställande direktör,” säger Ari Koponen.

Läs mer