Carunas utbildningsprogram ger en säker arbetsplats för yrkesmänniskor inom elbranschen – första utbildningen startar i februari 2020

NYHETER

02.01.2020 kl. 11:08
Utbildningsprogrammet Kärkiryhmä startar i februari 2020. Man kan ansöka till utbildningsprogrammet t.o.m. 16.12. 2019 – 20.1.2020. Eldistributionsbolaget Caruna, Barona och Sedu Education genomför i samarbete en utbildning för elnätsmontörer som ska stöda entreprenörer som bygger elnät i att hitta kompetent arbetskraft.

Nätbyggnadsarbetena lider av brist på kunnig arbetskraft och ett av entreprenörernas största problem är att få tillräckligt med kompetent arbetskraft. Den nuvarande personalen åldras och går i pension medan nyutbildade och arbetstagare från andra branscher kan behöva långa utbildnings- och introduktionsperioder innan de kan börja med det krävande elnätsbyggandet.

Första utbildningsprogrammet som genomförs som nationellt samarbete

Caruna Academys Kärkiryhmä är det första nationella programmet som genomförs i samarbete med Barona, utbildningsorganisationer och nätbyggnadsbolag. Man hoppas att utbildningen för sin del tryggar en kompetenskontinuitet beträffande elnätsbyggandets framtid.

”Elnätsbranschen förlorar många kompetenta personer i snabb takt till följd av pensioneringar. Samtidigt arbetar eldistributionsbolagen hårt för att göra elnätet vädertåligt och få det att svara mot den ökade elförbrukningen. I utbildningsprogrammet som nu startar utbildas elmontörer som behärskar såväl teori som praktik. De som utexamineras från Kärkiryhmä får bygga och underhålla det moderna samhällets ryggrad på en paradplats”, säger Carunas personaldirektör Tommi Saikkonen.

Utbildningen av elnätsmontörerna omfattar moduler och lärande i arbetet

Utbildningsmoduler är bland annat yrkeskunskaper inom elbranschen och säkerheten i spänningsförande kopplingar, säkert arbete i byggplatsförhållanden, rätta och säkra praxisar och kopplingar i elnät samt säker rivning av gamla elnät. Modulerna har planerats av sakkunniga på Caruna, Sedu Education Oy och en arbetsgrupp på Barona. Barona koordinerar utbildningsprogramprojektet.

”Vi har mycket erfarenhet av att koordinera utbildningsprogram för företag och därigenom ett omfattande nätverk av utbildningsorganisationer. Detta möjliggör högklassiga utbildningar för branscher som lider av kronisk brist på kompetent arbetskraft. I samarbete med Caruna förbättrar vi avsevärt tillgången på sakkunniga inom elnätsbyggbranschen”, säger Baronas affärsverksamhetsdirektör Markku Leinonen.

Utbildningen startar i februari 2020. De personer som väljs till utbildningen sysselsätts via Barona av elnätsbyggbolag inom Carunas nätområde medan utbildningen och praktiken pågår.

Läs mer om utbildningen Kärkiryhmä här: caruna.fi/academy (på finska)

Dela artikeln
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon