Carunas säkerhetspris delades ut

Carunas säkerhetspris delades ut

Då företag satsar på att förbättra arbetarskyddet på arbetsplatsen, innebär det en satsning på arbetarnas välmående och därmed även produktiviteten. Caruna kommer att börja belöna sina entreprenörer årligen för arbete som främjar säkerhet på arbetsplatsen.

Carunas första säkerhetspris överräcktes i festliga tecken tidigt på morgonen med kaffe och kaka, till Eltels regionavdelning vid västra Nyland. Priset – den gyllene hjälmen och en dagsljuslampa – togs emot av avdelningens chef, regionchef Kaj Ljungberg.

Hela teamet fick därtill diplom samt klistermärken till hjälmarna med logga för Carunas säkerhetspris 2015. De glada prismottagarna var själva väldigt tacksamma över att få ett erkännande för det målmedvetna arbetet de gjort för att förbättra arbetarsäkerheten i dagliga sysslor.

Säkerhet från morgon till kväll

Carunas verkställande direktör Ari Koponen betonade i sitt tal att de prisbelönade entreprenörerna utför ett oerhört viktigt arbete för både Caruna och hela samhället.

”Tack vare er rullar samhällets kugghjul, vilket i sin tur, gör vårt moderna levnadssätt möjligt. Det är viktigt att våra kunder blir försedda med el, men det får aldrig ske med en risk att någon skadas. Ibland är det bra att stanna upp ett tag och reflektera över om det verksamhetssätt man utövar är tillräckligt säkert och tryggt. Genom att förebygga skador och i tid ta itu med bristfälligheter kan man vidareutveckla säkerhetsaspekten.”

Koponen reflekterade en stund över skadefallens utsträckning under åren 2011–2014. ”Vi satte igång med att, tillsammans med er, systematiskt försöka förbättra arbetarsäkerheten och som en följd minskade skadefallen i antal. Nu kommer personalen helskinnat hem efter arbetsdagen”, tillade han skämtsamt.

Den prisbelönta enheten för elmontörer har under det förflutna året haft noll fall skador. ”Det är ett nöje att få överräcka det här priset för första gången och till er. Arbetarsäkerhet innebär ett omfattande utvecklingsarbete och det arbetet upphör aldrig,” sade Koponen.

Eltels finländska verkställande direktör Juha Luusua berättade att man på Eltel finslipat säkerhetsaspekter i flera år. ”Vi har satsat på förebyggande arbete och en företagskultur där vi tar hand om våra arbetskollegor. Den prisbelönta regionala enheten är den första som tog i bruk en tavla på vilken de började räkna sina skadefria dagar.”

Arbetet får erkännande

Regionchef Kaj Ljungberg är glad över att hans team på 40 personer fått uppmärksamhet för sin satsning. ”Visst var det här en glad överraskning. Vi är jätte stolta över det här priset, eftersom vi verkligen satsat kraftigt på säkerhetsfrågor. Det är fint att vårt arbete nu får ett sådant här erkännande.”

Ljungberg har arbetat på Eltel i sin nuvarande ställning i tre år. ”Vår enhet har kommit med nya idéer som främjar säkerhetsarbetet och tagit vara på god praxis som de sedan vidareutvecklat. Till exempel ska varje förman en gång om året numera medverka en dag som elmontör och delta i arbetet ute på fältet. Efter dagen skriver vi en rapport i vilken vi sammanställer idéer och tankar om sådant vi vill göra på ett vettigare sätt.”

”Det här året hade vi noll skador för första gången någonsin. Det är väldigt fint att vår personal nu inte endast blir lovprisad av oss på olika möten, utan att de får ett erkännande direkt från en kund.”

Harry Björkroth är en av teamets elmontörer och därtill är han vice arbetarskyddsfullmäktige. På Eltel har han arbetat i sammanlagt 7,5 år.

”Vi har arbetat medvetet för att främja arbetarskyddet och vi har alla strävat till att uppnå noll fall skador på arbetsplatsen. Därför är det väldigt fint att vi nu får ett erkännande! Självklart kommer vi att fortsätta arbeta för att arbetarskyddet ska bli ännu bättre i framtiden.”

 

Text Riitta Nikkola
Bild Antti Vettenranta

 

 

Läs mer