Carunas nätförbättringsprojekt framskrider i Birkaland och Kajanaland

PRESSMEDDELANDE

15.01.2018 kl. 13:01
Caruna påbörjar ett omfattande kraftledningsprojekt som ska öka elnätets tillförlitlighet och vädersäkerhet i Birkaland och Kajanaland. På området förnyas sammanlagt 75 kilometer kraftledningar med en spänning om 110 kV. Därtill utvidgas nätstationen i Suomussalmi kommun.

Kraftlinjen i Birkaland går parallellt med Riksväg 3 genom tätorterna i Tavastkyro, Ikalis och Parkano. Utöver att kraftledningarna i Birkaland förnyas bygger Caruna ut sitt nät i området mellan Rännäri och Poikkeusjärvi. I Kajanaland byggs kraftlinjen ut i Peuravaara och Suomussalmi. Den nya elöverföringslinjen kommer att underlätta belastningen på de nuvarande elledningarna och förbättra leveranssäkerheten av el på området.

”Saneringen av kraftledningarna ökar elöverföringslinjens leveranssäkerhet samtidigt som den tjänar de stora lokala industrikonsumenternas elöverföringsbehov både i fråga om konsumtion och produktion. Tack vare saneringen uppdateras ellinjen så att den även kommer att tjäna framtida behov”, säger Miia Wallén, chef för lokalnätsverksamhet vid Caruna.

Empower genomför bygget av kraftlinjen och nätstationen. Byggarbetena påbörjas i början av år 2018 och kommer att sysselsätta direkt ett tiotal personer på området under de följande tre åren. Kraftledningarna kommer att tas i bruk stegvis före utgången av år 2020.

”Bygge av kraftledningar hör till vår kärnkompetens inom elnätstjänster. Därför känns det fint att få inleda ett samarbete med Caruna i och med detta projekt. Vi har under de senaste åren varit med om att förnya både stam- och lokalnät på olika håll i Finland, Sverige och Baltikum, vilket betyder att vi under kraftledningsprojekt har möjlighet att erbjuda våra kunder inte bara erfarenhet utan även färska perspektiv och lösningar”, berättar Timo Kiiveri, President, Power Network Services vid Empower.  

Dela artikeln
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon