Carunas investering i västra Nyland förbättrar elkvaliteten för mer än 15 000 kunder

PRESSMEDDELANDE

17.09.2018 kl. 15:49
De 1959 byggda kraftledningarna förnyas både för att konstruktionerna föråldrats och för att överföringsbehovet ökat. Byggarbetena inleddes 2015 och blir klara i december. Projektet förbättrar elkvaliteten för mer än 15 000 kunder.

Utgående från nuvarande konsumtionsprognoser och utredningar ökar elförbrukningen i Raseborgs- och Hangöområdet i framtiden. I och med den ökade konsumtionen blir spänningssänkningarna stora i situationer då reservmatning behövs och det försvårar bland annat industrins produktion. Med de nya kraftledningarna säkerställs en tillräcklig elöverföring. Dessutom möjliggörs eventuella reservmatningsmöjligheter.

Med förnyandet av kraftledningarna säkerställer man att konstruktionerna är tidsenliga också när det gäller säkerhetsbestämmelserna. Samtidigt uppfylls Carunas lagstadgade skyldighet att utveckla överföringsnätet för att begränsa störningarna och upprätthålla driftsäkerheten.

I projektet, som blir klart nästa år, saneras allt som allt 42 kilometer 110 kilovolts kraftledning och tre understationer. Kostnadskalkylen för projektet uppgår till ungefär tio miljoner euro.

Dela artikeln
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon