Carunas första utbildning av elnätsmontörer som skräddarsytts för yrkesmänniskor inom elbranschen startar i maj

PRESSMEDDELANDE

25.05.2020 kl. 14:17
Utbildningsprogrammet Kärkiryhmä startar 25.5.2020. Eldistributionsbolaget Caruna, Barona och Sedu Education genomför i samarbete en utbildning för elnätsmontörer som ska göra det möjligt för entreprenörer som bygger elnät att få tillgång till yrkesmänniskor med skräddarsydd utbildning.

Sammanlagt ansökte över hundra personer till utbildningen, varav tio blev valda. Barona koordinerade rekryteringsprocessen.

- Utbildningssamarbetet med Caruna förbättrar avsevärt tillgången på sakkunniga inom elnätsbyggbranschen. De som ansökte till utbildningen Kärkiryhmä hade breda kunskaper inom elbranschen. Vi är mycket nöjda med det intresse som utbildningsprogrammet har fått, berättar Baronas verksamhetsdirektör Markku Leinonen.

Fyra företag (N3M Power Oy Ab, Nordic Electro Power Oy, Exsane Oy och Despro Engineering Oy) sysselsätter de personer som valts till utbildningen Kärkiryhmä via Barona.

Utbildningen startar med fjärrundervisning 25.5, och 3.6 påbörjas närundervisning i Seinäjoki

Utbildningskoncernen Sedu svarar för utbildningens första veckor. Utbildningen fortsätter på övningsbanan som hör till Tampereen Aikuiskoulutuskeskus. I två veckor bekantar studerandena sig med elnätet genom att öva på att göra installationer och kopplingar. Efter detta har studerandena beredskap att tryggt arbeta som praktikanter på bygg- eller rivningsplatser, och efter midsommaren övergår de till byggplatspraktiken i nätbyggnadsbolag.

- Den rådande situationen äventyrar inte ett säkert genomförande av utbildningsprogrammet. Vi har utarbetat omfattande instruktioner för närundervisningsperioderna. Utbildningsdeltagarna och deras utbildare kan lugnt delta i utbildningsprogrammet Kärkiryhmä, säger verksamhetschef Joona Aro på Sedu Education Oy.

Studerandena går tillbaka till skolan i höst. I utbildningsprogrammet är man förberett sig på att fortsätta undervisningen på ett säkert sätt även om de exceptionella omständigheterna skulle fortsätta. Utbildningen avslutas i oktober 2020.

- I det utbildningsprogram som nu startar utbildas elmontörer som behärskar såväl teori som praktik. De som utexamineras från Kärkiryhmä får bygga och underhålla det moderna samhällets ryggrad på en paradplats, säger Carunas personaldirektör Tommi Saikkonen.

Dela artikeln
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon