Carunas årsberättelse 2020 har publicerats

PRESSMEDDELANDE

11.03.2021 kl. 13:34
Caruna-koncernens (Caruna) årsrapport för 2020 har publicerats. Årsrapport innehåller även avsnittet om företagsansvaret och förvaltning, och Bokslutet för 2020 som en separat pdf-fil.

Carunas år 2020 berättar hur Caruna övervakar, upprätthåller och reparerar ett vädersäkert elnät åt över 700 000 kunder, som finns på två helt olika nätbolags områden: Caruna Oy, som verkar på glesbygden, och Caruna Espoo Oy, som upprätthåller stadsnät. 

Vi skyddar våra kunders vardag genom att ta hand om elnätet dygnet runt. Dessutom arbetar vi aktivt för att bekämpa klimatförändringar. Årsrapporten belyser också på vilket sätt vi skapar värde för våra olika intressentgrupper och för det finländska samhället. Ett starkt och smart elnät möjliggör en ökning av förnybar energi, ökad användning av elbilar  och snabba dataförbindelser. 

Caruna har gjort företagsansvarsrapporter i enlighet med Global Reporting Initiatives (GRI) G4-väsentlighetsprocess ända sedan 2015. Från 2018 övergick Caruna till att använda GRI-standarderna i företagsansvarsrapporteringen. 

Carunas år 2020 och Bokslut är tillgängliga på adressen caruna.fi/vuosiraportti2020 (endast på finska).

Dela artikeln
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon