Caruna utvecklar sitt elnät och förbättrar eldistributionens tillförlitlighet för ungefär 1500 kunder i Esbo och Kyrkslätt

PRESSMEDDELANDE

12.04.2021 kl. 14:02
Eldistributören Caruna fortsätter att förnya elnätet och förbättra leveranssäkerheten. Nu är fokusen på Sommaröarna i Esbo och kustområdet i Kyrkslätt. Projektet genomförs i samarbete med N3M Power Oy Ab.

Caruna fortsätter att förnya elnät och förbättra leveranssäkerheten i Esbo- och Kyrkslättområdet. Förbättringsprojektet som inleds nu leder till en märkbar förbättring av eldistributionens tillförlitlighet för cirka 1500 kunder.

Kustområden drabbas ofta värst av stormarna. Detta gäller även Esbo och Kyrkslätt. I projektet som startar nu saneras det elnät som är särskilt känsligt för stormar bl.a. på Sommaröarna i Esbo samt i Hirsala-, Kantvik- och Obbnäs-området i Kyrkslätt.

I den känsliga skärgårdsmiljön letar vi efter lösningar som passar bäst för miljön, alltså flyttas nätet inte nödvändigtvis under jord överallt. I projektet byggs cirka 25 kilometer lågspänningsnät och cirka 50 kilometer medelspänningsnät.

Mellanspänningsnätet, vars spänning är 20 kilovolt (kV), överför el till både småindustrins behov och fördelningstransformatorer i närheten av bebyggelse. Lågspänningsnätet (0,4 kV) kopplar hushåll till eldistributionbolagets överföringsnät.

"Vi har utvecklat elnätets leveranssäkerhet systematiskt i Esbo- och Kyrkslättområdet under de senaste åren. Detta projekt är en tydlig fortsättning på trenden”, konstaterar Carunas regionchef Joonas Hämäläinen.

Byggarbetet inleds hösten 2021

Planering av projektet har inletts, och de första byggarbetet av de första objekten förväntas startas hösten 2021. Det huvudsakliga byggåret kommer att vara 2022. Framskridandet av byggarbeten kan följas med i tjänsten Byggplatser | Caruna .

Dela artikeln
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon