Caruna utjämnade sitt överskott åt sina kunder under år 2016

PRESSMEDDELANDE

16.02.2017 kl. 09:57
Energimyndigheten som övervakar energimarknaderna har publicerat resultaten gällande elöverföringsbolagens skäliga avkastning under föregående tillsynsperiod. Caruna Oy:s avkastning visar ett överskott på 36,5 miljoner under tillsynsperioden 2012–2015. Överskottet innebär omkring 1,65 euro per kund per månad under hela tillsynsperioden. Då underskottet från föregående tillsynsperiod dras av denna summa, återstår det 22,3 miljoner att beakta under pågående period. Detta har beaktats i prissättningen för år 2016.

Elöverföringsbolagens årliga avkastning påverkas av flera faktorer, t.ex. temperatur, inflation, myndighetsbeslut samt kostnader efter omfattande stormar. Energimyndigheten övervakar elöverföringsbolagens prissättning och bestämmer en gräns för skälig inkomst. Det över- eller underskott som Energimyndigheten fastställt, beaktas alltid under följande tillsynsperiod och ett eventuellt överskott gottgörs åt kunden.

”En kraftig räntesänkning och låg inflation förorsakade en lägre tillåten avkastning för tillsynsperioden än förväntat. Vi följer konstant med läget. Under föregående tillsynsperiod vidtog vi korrigerande åtgärder genom att gottgöra våra kunder sammanlagt 17 miljoner euro under år 2015 och 40 miljoner euro under år 2014”, berättar Katriina Kalavainen, kundchef vid Caruna.

Caruna uppvisar underskott vid utgången av både år 2016 samt 2019 när tillsynsperioden tar slut

Under tillsynsperioden 2008–2011 uppvisade Caruna Oy ett underskott om 14 miljoner euro medan Caruna Espoo Oy hade ett överskott på 4 miljoner euro. Den tillåtna avkastningen varierar från period till period och år till år, varefter resultatet jämkas under följande period i enlighet med myndighetens instruktioner.

”Caruna kommer att ha ett underskott vid slutet av både år 2016 samt vid tillsynsperiodens slut år 2019”, konstaterar Kalavainen.

Kundantal och avkastning

31.12.2015

Caruna Oy

Caruna Espoo Oy

Antal kunder

459 068

196 420

Rabatter 2014–2015

-25 milj. euro / 2014

-15 milj. euro / 2014
-17 milj. euro / 2015

Resultat 2012–2015

Överskott +36,5 milj. euro

Underskott -5,2 milj. euro

Resultat 2008–2011

Underskott -15 milj. euro

Överskott +4 milj. euro

Mer information:

Mer information om prissättning av elöverföring på Finsk Energi Industrins websida (endast på finska).

Dela artikeln
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon