Caruna utför helikoptersågningar i Koillismaa våren 2021

PRESSMEDDELANDE

19.04.2021 kl. 08:13
Våren 2021 inspekterar och sågar eldistributören Caruna grenverk i närheten av ellinjer med helikopter. Om vädret tillåter genomförs arbetet under veckan som börjar 19.4., dock senast under maj. Regelbunden sågning minskar antalet elavbrott som orsakas av fallna träd.

Helikoptern kan ses på olika håll i Koillismaa. Arbetet inriktas på Posio- och Rukaområdet. Arbetet genomförs under veckan som börjar 19.4., dock senast under maj. Arbetet uppskattas ta 2–3 veckor.

”Sågning är en väsentlig del av elnätets underhåll och under rätta omständigheter är helikopterröjning ett effektivt sätt att sköta detta”, berättar Carunas underhållschef Petteri Palmumaa.

Helikopterinspektionen genomförs av vår samarbetspartner Heliwest. Åtgärderna riktas till mellanspänningsnätet med luftledningar. Bilden visar en helikopter som sågar grenverk i närheten av typiskt mellanspänningsnät med luftledningar.

Ifall helikoptersågning inte är möjlig utförs arbetet senare på annat sätt. Man kan till exempel röja bort växterna under luftledningar från marken.

Grenar, kvistar och annat sågningsavfall hör till fastighetsägaren. På gårdsområden och allmänna platser, såsom i parker, samlas röjningsresterna i snygga högar. På övriga områden lämnas de kvar i terrängen för markägaren för utnyttjande. Vi lämnar inte några bortröjda växter på vägar, stigar, åkrar, i diken, vid dikesrenar eller på staket, eller så att de hänger i träd.

Utöver helikoptern rör sig elmontörer i närheten av arbetsobjekten och eventuellt på invånarnas tomter. Deras uppgift är att garantera säkerheten och vid behov städa bort sågningsresterna på lämpligt sätt. De deltar även i reparationsåtgärder av elledningar vid behov.

För att garantera säkerheten ber vi er hålla minst 90 meters avstånd till helikoptern under arbetet. Det är strängt förbjudet att använda obemannade luftfarkoster eller drönare i närheten av arbetsobjektet.

Arbetet kan orsaka kortvariga bullerstörningar i närområdet.

Dela artikeln
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon