Caruna undersöker sina kunders önskemål och förväntningar i syfte att utveckla sin prissättning, sina produkter och tjänster.

Caruna undersöker sina kunders önskemål och förväntningar i syfte att utveckla sin prissättning, sina produkter och tjänster.

Berätta din åsikt för oss! För att kunna betjäna våra kunder ännu bättre i framtiden, vill vi undersöka vilka behov våra olika kundgrupper har.

Vi kommer att genomföra en kundenkät och undersökning i syfte att kartlägga våra kunders åsikter, vilket hjälper oss att utveckla vår prissättning, våra produkter och tjänster.

Vi kommer att be ca 3000 slumpmässigt utvalda kunder delta i enkäten och kontaktar dem antingen per e-post eller telefon. Enkäten verkställs i samarbete med Kuulas Helsinki Oy som arbetar för Carunas räkning. Uppgifter om våra kunder kommer inte att överlåtas till en tredje part eller användas för andra ändamål.

Vill du delta i vår undersökning? Du kan delta här.

Mer information:

Mika Rossi,

Caruna

tfn +358 20 5203 163

mika.rossi@caruna.fi

Läs mer