Caruna tryggar finansieringen av sina omfattande nätförbättringsprojekt med hjälp av internationella kapitalmarknader

Caruna tryggar finansieringen av sina omfattande nätförbättringsprojekt med hjälp av internationella kapitalmarknader

Caruna har återfinansierat sin verksamhet 8.2.2016. Finansieringen gör det möjligt för Caruna att genomföra bolagets omfattande investeringsprojekt som ämnar förbättra leveranssäkerheten för el. Återfinansieringen är en del av Carunas långsiktiga affärsverksamhetsplan.

Caruna-koncernens moderbolag Caruna Networks Oy har återfinansierat sitt lån den 8.2.2016. Caruna Networks Oy:s totala finansiering är 1,93 miljarder euro varav 825 miljoner euro är lån av en bankgrupp sammansatt av 12 banker. Därtill har bankerna beviljat Caruna en kreditlimit på 600 miljoner euro för investeringslån samt 60 miljoner euro för rörelsekapitallån.

Utöver banklånet har Caruna Networks Oy lånat 1,105 miljarder euro som en del av ett masskuldebrevsprogram på totalt 10 miljarder euro som beviljats av det irländska bolaget Transmission Finance DAC som beviljar skuldebrev och lån åt institutionella placerare. Transmission Finance DAC är inte en del av Caruna-koncernen.

Banklånen har en maturitet på fem år medan lånen av Transmission Finance DAC har en maturitet på tio till trettio år.  

I och med återfinansieringen har Caruna Networks Oy betalat hela sitt juniorlån och återfinansierat sitt seniorlån. Det nuvarande aktieägarlånet har avkortats med 150 miljoner euro. Efter återfinansieringen har bolaget seniorlån på sammanlagt 1,93 miljarder euro med en medelränta på ca 2 % samt aktieägarlån till ett sammanlagt värde på 850 miljoner euro med en ränta på 8,5 %. 

”I och med återfinansieringen har vi skapat en stabil och långsiktig struktur för vår finansiering. Elöverföring är en kraftigt kapitalintensiv bransch, och för att kunna trygga fördelaktiga lånevillkor åt bolaget har vi bestämt oss för en internationell finansieringsstruktur enligt rådande praxis inom branschen. På detta sätt kan vi i fortsättningen, efter behov, skaffa flexibel finansiering som tryggar investeringsbehovet i våra elnät” berättar Jyrki Tammivuori finansdirektör vid Caruna.

Standard & Poors har bedömt Carunas långsiktiga kreditvärdighet med betyget BBB+ och förutser stabila framtidsutsikter för bolaget.

Caruna
Kommunikationen

Läs mer