Caruna sänker priset på eldistribution inom Caruna Esbo Ab:s nätområde

PRESSMEDDELANDE

20.09.2021 kl. 13:57
Kundernas priser sjunker i medeltal med 2,5 procent fr.o.m. 1.11.2021. Effekten på de skattefria priserna är i medeltal 5 procent. Prissänkningen berör cirka 226 00 kunder inom Caruna Esbo Ab:s elnätsområde (Esbo, Grankulla, Kyrkslätt och Joensuu centrum).

Områdets nät har i stort sett förnyats och nätets kostnader delas av fler och fler kunder. Caruna Esbo har ett elnät på 36 meter per kund och investeringarna i den uppgick till 95 euro per kund under 2020. Caruna Esbos eldistributionspriser är bland de förmånligaste eldistributionsbolagen i Finland. 

Även om utvecklingen av nätet kräver investeringar även i fortsättningen är investeringarna per kund klart mindre än i Carunas andra bolag Caruna Ab. Detta tillsammans med Caruna Esbos växande befolkning och sjunkande räntenivå gör det möjligt att sänka priserna.  

 "Under de senaste åren har vi förbättrat leveranssäkerheten för vårt elnät och lagt till intelligens i elnätet för att säkerställa effektivare fjärrstyrning och felsökning av nätet. I framtiden kommer vi att fokusera investeringarna på att säkerställa tillräcklig kapacitet i Esbo, då rena energilösningar blir vanligare inom boende, trafik och värmeproduktion", säger Noora Neilimo-Kontio, direktör för reglering och strategi på Caruna. 

Nedan exempel på ändringar av det skattepliktiga priset till personkunder: 

 

Boendeform 

Årsförbrukning (kWh) 

Sänkningens effekt (€/år) 

Höghus,  

allmän överföring 

2 000 

3,60 

Egnahemshus eller parhus,  

allmän överföring 3 x 25 A 

5 000 

9,00 

Egnahemshus, eluppvärmning, nattöverföring 3 x 25 A 

18 000 

43,20 

 
Elnätet kommer att utvecklas och förbättras för att möta den växande elförbrukningen i framtiden. Energiindustrin uppskattar att elförbrukningen kommer att öka med 10–20 procent till 2030. Energiomställningen, de ökande extrema väderfenomen och kapaciteten kräver en ny sorts prestationsförmåga av nätet. Elnätet som byggdes främst på 1960- och 1970-talen kan inte möta framtida behov.  

 Priserna för Caruna Ab:s kunder hålls oförändrade 

På Caruna Ab har förbättringen av elnätet för 482000 kunder kommit ungefär halvvägs.Caruna Ab har ett elnät på 168 meter per kund och investeringarna i den uppgick till 254 euro per kund under 2020.Caruna Ab är investeringarna i fortsättningen relaterade till förbättrad vädertålighet för eldistributionen samt till möjliggörande av ökad förnybar energiproduktion, framför allt vindkraftsparker,ökad flexibilitet och ett åldrande nät. 

 

Dela artikeln
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon