Caruna sanerar och bygger ut nätstationen i Nousis och bygger en ny kopplingsstation i Hulmikko i Egentliga Finland

PRESSMEDDELANDE

16.06.2020 kl. 13:25
Caruna sanerar och bygger ut nätstationen i Nousis och bygger ett nytt anslutningsfält i Hulmikko. Samtidigt görs ändringsarbeten på kraftledningar i Hulmikkoområdet. Utbyggnaden av nätstationen i Nousis och kopplingsstationen i Hulmikko byggs för eldistributionen för Trafikledsverkets kommande järnvägsprojekt.

Saneringsarbetet för nätstationerna startar under sommaren 2020 och för Carunas del färdigställs arbetet under vintern 2020. Destia ansvarar för Carunas byggarbeten. Trafikledsverket gör sina egna byggnadsarbeten i dessa områden efter att Caruna har slutfört sina.

Under byggtiden rör sig markbyggnadsmaskiner och övriga fordon i området, vilket kan orsaka tillfälliga olägenheter för trafiken i området. Markbyggnadsarbetet orsakar också tillfälliga bullerstörningar. Vi beklagar de störningar som arbetet orsakar.

Dela artikeln
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon