Caruna röjer träd i närheten av kraftledningar i Esbo

PRESSMEDDELANDE

04.11.2020 kl. 11:11
För att säkerställa en tillförlitlig eldistribution röjer Caruna träd runt högspänningsledningar (110 kilovolt). Avverkningsområdet sträcker sig från Esbo gård till Alberga och arbetet påbörjas tidigast 2.11.2020. Arbetet kommer att vara klart i slutet av mars nästa år.
110 kV (vas.) ja 400kV:n voimajohtoja Espoossa.
Bild: 110 kV och 400 kV kraftledningar i Esbo

Röjningsarbetet utförs med både maskiner och av skogshuggare. Avverkningen riktas mot högspänningslinjens kantzon, som ligger 10 meter från kanten av ledningsgatan på båda sidor om ledningen. Samtidigt avverkas överlånga träd bort från kantzonerna, eftersom de kan försvåra eldistributionen om de faller. Skogshuggarna tar också hänsyn till avverkningen av enskilda träd vid eventuella specialobjekt, som inkludera tomter, åkerkanter, skyddsområden.

Vid behov kan skogshuggarna förhandsröja kantzonen för att underlätta avverkningen med maskiner.

Arbetet utförs av Teollisuuden Metsäpalvelu Oy

Carunan 110 kV:n voimajohto kuvattuna kartalla turkoosilla värillä.
Bild: Carunas kraftledning på 110 kV anges med turkos färg på kartan.

Naturens mångfald kan stödjas med hjälp av högstubbar

Caruna har kompletterat sin verksamhetsmodell med en så kallad högstubbsmall, som hjälper till att öka mångfalden i naturen genom att producera murket virke i ekonomiskogar. Mer information om mallen finns på https://forest.fi/fi/artikkeli/metsaluonnon-monimuotoisuutta-tuetaan-sadoilla-tekopokkeloilla-joka-paiva-hyodyn-saavat-monet-metsalajit/

Varför röjs skog i närheten av elnätet?

Elnätsbolag har en skyldighet att hålla kraftledningar i det skick som elsäkerheten förutsätter. En viktig del av detta underhåll är hanteringen av trädbeståndet i ledningsområdena och på nätstationerna samt i närheten av dessa. För våra kunder innebär avverkningar färre och kortare elavbrott.

Voimajohdon johtoalue
Bild: Ledningsområde för kraftledning
Dela artikeln
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon