Caruna renoverar kraftledningen mellan Harjavalta och Bodskär för bättre elleveranssäkerhet och ökad distributionskapacitet

PRESSMEDDELANDE

22.01.2015 kl. 09:36
Kraftledningen (110 kV) mellan Harjavalta och Bodskär byggdes 1952 är ännu i originalskick. För att förbättra elleveranssäkerheten och öka distributionskapaciteten för kunderna i området ska den dock nu delvis renoveras. Tack vare renoveringen ökar ledningens distributionskapacitet vilket gör det möjligt att ansluta fler kunder till detta nät i framtiden. Caruna investerar 2,6 miljoner euro i projektet.

Carunas elstationer i Fridaby, Vainola och Luvia får sin eltillförsel via såväl kraftledningen som Lammaisten Energia Oys två elstationer.

”Den nuvarande stöttade trästolpsledningen rivs och ersätts med 83 stöttade stålrörsstolpar som byggs i den nuvarande ledningsgatan. Den del av kraftledningen som är i behov av renovering är 21,6 kilometer lång. Kraftledningens totala längd är 26,4 kilometer och har delvis renoverats tidigare. Genom det här projektet sysselsätter vi direkt 12 personer”, berättar Henrik Suomi, chef för förmögenhetsförvaltningen på Caruna.

Renoveringen görs i två omgångar så att den ledning som löper mellan Harjavalta och Protso renoveras under pågående vinter medan arbetena med ledningen mellan Protso och Bodskär utförs under hösten 2015. Grundarbetena påbörjades redan den 10.11.2014 och pågår som bäst. Rivningen av den gamla ledningen mellan Harjavalta-Protso påbörjades under den första veckan i januari.

Stolparna ska resas och ledningsarbetena utföras mellan februari och maj i år.

Caruna
Kommunikationsavdelningen

Caruna är Finlands ledande eldistributionsbolag. Företaget ansvarar för eldistribution till 640 000 privat- och företagskunder i Södra-, Sydvästra- och Västra Finland, Joensuu, Koillismaa och Satakunta. Caruna sysselsätter direkt 340 personer och indirekt sammanlagt 1500 arbetare på olika håll i landet. Caruna satsar starkt på att bygga ett vädersäkert nät och investerar årligen ca 100 miljoner euro i att utveckla elnätet. Caruna ägs av de finländska pensionsförsäkringsbolagen Keva (12,5 %) och Elo (7,5 %) samt de internationella infrastrukturinvesterarna First State Investments (40 %) och Borealis Infrastructure (40 %). Mer info: www.caruna.fi

 

Dela artikeln
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon